Seminarium dla utrzymania ruchu

| Seminarium | Ciechanów

Dział Utrzymania Ruchu ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego, a dobra organizacja tego działu pozwala znacząco zwiększyć efektywność produkcji. Bez względu na już osiągnięty poziom, stałym wyzwaniem szefów i pracowników Utrzymania Ruchu jest zwiększanie efektywności i minimalizacja kosztów. Podczas całodniowego spotkania partnerzy zaprezentują słuchaczom rozwiązania problemów, które występują na liniach produkcyjnych.

Seminarium dla utrzymania ruchu

W Seminariach uczestniczą:

  • osoby z pionu Utrzymania ruchu (kierownicy produkcji, mechanicy, diagnostycy, automatycy, główni energetycy)
  • osoby techniczne z działu zakupów,
  • projektanci i biura projektowe,
  • biura techniczno-inżynieryjne,
  • specjaliści do spraw BHP