IV Konferencja Naukowo-Techniczna w Kielcach

- | Konferencja | Kielce | Hotel GRAND ul. Henryka Sienkiewicza 78

organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

IV Konferencja Naukowo-Techniczna w Kielcach

Tematem przewodnim konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP są "Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim".

Cel konferencji jasno sprecyzowany:

  1. Przekazanie i wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej.
  2. Przedstawienie doświadczeń w zakresie realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej, procedur realizacyjnych, projektowych, wykonawczych oraz optymalizacji procesów realizacyjnych .
  3. Zaprezentowanie wiedzy z zakresu badań naukowych, diagnostyki, statystyki oraz danych dotyczących kadry specjalistów i ekspertów.
  4. Poszukiwanie rozwiązań związanych w certyfikacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
  5. Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy eksploatacyjne, utrzymaniowe, modernizacyjne i projektowe dla wdrażania nowych technik i technologii.
  6. Omówienie działań na rzecz poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej udostępnionej na potrzeby organizacji ruchu pojazdów szynowych.
  7. Omówienie obszaru użytkowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji realizowanego przez zarządców infrastruktury.
  8. Przekazanie i wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji Urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Podróżnych.

Tekniska Polska jako jeden z wiodących przedstawicieli producentów w zakresie infrastruktury kolejowej będzie czynnie uczestniczyła  w niniejszym wydarzeniu.

Szczegóły tematyczne oraz warunki uczestnictwa można znaleźć na stronach Organizatora konferencji - www.sitkkielce.idsl.pl.

Zapraszamy w imieniu własnym i Organizatora.

 

Zespół Tekniska Polska