PNOZmulti - obsługa i diagnostyka

| Szkolenie | Warszawa

PNOZmulti - obsługa i diagnostyka

Celem szkolenia jest zapoznanie z konfigurowalnym systemem sterowania serii PNOZmulti. Obejmuje ono zagadnienia konfiguracji, programowania oraz diagnostyki dla każdego sterownika z tej serii. W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z systemami od strony sprzętowej i programowej oraz zdobędzie wiedzę pozwalającą na diagnostykę i serwis, a także tworzenie oprogramowania.