Szkolenia produktowe Pilz w nowej odsłonie dzięki modułom szkoleniowym PES

| Szkolenie | Warszawa

Praktyczna realizacja ćwiczeń to kluczowy krok do zrozumienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszynowym.

Szkolenia produktowe Pilz w nowej odsłonie dzięki modułom szkoleniowym PES

Systemy edukacyjne PES umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów realizacji funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji maszyn. Koncepcja PES opiera się na budowie stanowiska w oparciu o różne moduły, które pozwalają na stopniowanie poziomu trudności szkolenia.

Moduły nie wymagają żadnych dodatkowych prac instalacyjnych, a dostępna wraz z zestawem PES dokumentacja zawiera przykładowe ćwiczenia praktyczne oraz schematy elektryczne do zadań. Do każdego modułu dołączona jest również dokumentacja, która definiuje jakie komponenty zostały wykorzystane do jego budowy (typ czujnika, typ panela operatorskiego itp.). Zestaw wyposażony jest w okablowanie oraz zasilacze co powoduje, że jest to kompaktowe rozwiązanie nie wymagające dodatkowych zewnętrznych akcesoriów. W pakiecie dostępne są również licencje do oprogramowania.

Dostępne moduły:

Moduły sygnałów wejściowych: 3 typy modułów o różnorodnych komponentach wejściowych

Obsługa trybu pracy i wizualizacja: moduł zawierający panel do wizualizacji oraz urządzenie PITmode do kontroli trybu pracy dzięki kluczom RFID

Moduły logiczne: Oparte o sterownik PNOZmulti lub PSS4000. Dostępny jest również moduł składający się tylko z przekaźników bezpieczeństwa

Moduły aktuatorów: Symulacja przełączania wysokich obciążeń elektrycznych (zestaw ze stycznikami), a także wyjaśnienie sposobu działania optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających na modelu przenośnika taśmowego.

Modułowość systemu umożliwia analizę zagadnień o różnych poziomach trudności. Rozpoczynając od łatwej symulacji, można wykorzystywać moduły z podstawowymi funkcjami czujników i przekaźników. Pozwala to zapoznać uczestników z podstawami bezpieczeństwa maszyn w sposób zrozumiały, bez wiedzy z zakresu programowania. Wraz z postępem w nauce można wykorzystać moduły wyposażone w bardziej skomplikowane sterowniki (na przykład moduł PSS4000 , umożliwiający zgłębienie wiedzy z zakresu łączenia bardziej skomplikowanych obwodów bezpieczeństwa o stałych lub zmiennych konfiguracjach). Najbardziej zaawansowany moduł aktuatora zawiera przenośnik taśmowy wraz z zabezpieczeniem w postaci kurtyn bezpieczeństwa. Moduł ten symuluje kompletną maszynę i jest świetnym odwzorowaniem rzeczywistego środowiska pracy i potrzeb związanych z zapewnieniem w nim bezpieczeństwa.

Systemy szkoleniowe PES - idealne uzupełnienie teorii

Zestawy szkoleniowe PES to kompaktowe rozwiązanie, dzięki któremu uczestnik nie musi się martwić o konfigurację i dobór sprzętu ponieważ otrzymuje od firmy PILZ gotowe rozwiązanie. Wiedza zdobyta przy pomocy systemu PES pozwali na praktyczne zapoznanie z odpowiednimi funkcjami bezpieczeństwa.