Podstawowe szkolenie z Trio Motion

| Szkolenie | Kraków | Fabryczna 20a

Szkolenie podstawowe ze sterowników ruchu Trio Motion

Podstawowe szkolenie z Trio Motion

1. Przedstawienie oferty produktowej:

- rozróżnienie na kontrolery ruchu bazujące w sterowaniu na:

* sygnałach kroku i kierunku/sygnale analogowym i zamkniętej pętli regulacji

* protokole EtherCAT

- moduły rozszerzeń wejść/wyjść dyskretnych i analogowych

 

2. Program narzędziowy Motion Perfect:

- nawiązanie połączenia z kontrolerem wraz z przypadkiem szczególnym nawiązania połączenia z symulatorem kontrolera

- ukazywanie i rozmieszczanie okien narzędziowych wraz z komentarzem a propos ich przeznaczenia

- tworzenie nowego projektu: komentarz a propos sposobu przechowywania projektu w kontrolerze oraz dysku komputera (zagadnienie synchronizacji projektów)

 

3. Tworzenie plików/programów składowych projektu kontrolera i ich uruchamianie jako procesy:

- konfiguracja kontrolera – plik MC_CONFIG

- kreator pliku STARTUP

- autouruchamianie programów

- uruchamianie programu z poziomu innego programu

- programy a procesy w kontrolerach Trio - realizacja wielowątkowości

 

4. Konfiguracja osi kontrolowanych w EtherCAT:

- wykrywanie napędów podłączonych do kontrolera

- wybór profilu kontroli napędu

 

5. Ustawienia osi (typy osi, skalowanie osi, limity osi, etc)

 

6. Podstawowe komendy kontroli ruchu:

- idea słowa kluczowego BASE

- jogowanie

- bazowanie

- załączenie sterowania dla osi (ze szczególnym uwzględnieniem pojedynczej osi)

- zatrzymywanie ruchu

- ruchy interpolowane liniowo, kołowo, helikalnie

- łączenie ruchów interpolowanych w ciągłą ścieżkę

 

7. Ruchy nadążne:

- proporcjonalne naśladowanie osi master

- krzywki CAM'owska

- cięcie w locie

 

8. Stosowanie składni języka BASIC w programach kontrolera:

- deklaracja zmiennych

- pętle i warunki

- zapis i wywoływanie pod-procedur