Seminarium automotive EMC-Forto

- | Seminarium

Zapraszamy na Praktyczne Seminaria EMC, już od 10 lat w Polsce! Praktyczne Seminaria poprowadzi podobnie jak w poprzednich latach Andreas Lobeck. Jedno- lub dwudniowe praktyczne seminaria przekazują skoncentrowaną i dobrze zrozumiałą wiedzę dopasowaną specjalnie do potrzeb uczestników z działów badawczych, konstrukcyjnych, produkcyjnych, oraz której życzą sobie wymagający konstruktorzy.

Seminarium automotive EMC-Forto

Najważniejsze cechy seminarium:

  • Wymagania EMC zgodne z Reg 10 ONZ,
  • Klasyczne metody badawcze Zaburzenia impulsowe i ESD,
  • Nowe metody badawcze na przyłączach HV zgodnie z ISO/TS 7637-4 oraz LV123,
  • "LV124" (Sieć pokładowa 12 V, 24 V) oraz „LV148“ (Sieć pokładowa 48 V),
  • Zaburzenia ciągłe sinusoidalne, BCI, tętnienia,
  • Aktualna wiedza do prowadzenia badań i testów.