Szkolenie z zakresu integracji robota Universal Robots z systemem wizyjnym

| Szkolenie | Warszawa | ul. Bukowińska 22 lok. 1B

Szkolenie z zakresu integracji robota Universal Robots z systemem wizyjnym

Cel:
Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z teoretyczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu integracji robota Universal Robots z zewnętrznym systemem wizyjnym 2D/2,5D. W ramach zajęć każdy z kursantów samodzielnie skonfiguruje parametry systemu wizyjnego oraz pozna znaczenie i możliwości poszczególnych detektorów kamery. Za pomocą gotowych bibliotek URCaps wykona kalibrację systemu, nauczy wykrywać detal oraz stworzy aplikację typu Pick&Place. Tematyka szkolenia obejmuje również zapoznanie uczestników z zaawansowanymi instrukcjami URScript umożliwiającymi wymianę danych między robotem UR a kamerą.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do systemów wizyjnych
  2. Montaż mechaniczny oraz podłączenie elektryczne kamery
  3. Omówienie parametrów kamery
  4. Przedstawienie oprogramowania do konfiguracji ustawień kamery
  5. Omówienie dostępnych detektorów oraz konfiguracja detektora dla wybranego obiektu
  6. Integracja systemu wizyjnego z GUI robota UR
  7. Kalibracja kamery
  8. Stworzenie programu typu Pick&Place
  9. Wykorzystanie funkcji języka URScript do komunikacji z systemem wizyjnym

Czas trwania: 1 dzień
Cena za 1 osobę: 1000 zł netto

Szkolenia odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym:
Elmark Automatyka S.A.
ul. Bukowińska 22 lok. 1B
02-703 Warszawa
tel. (22) 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Więcej informacji o szkoleniach na stronie https://www.elmark.com.pl/centrum-wiedzy/dostawcy/universal-robots