Energetics 2022 - Lubelskie Targi Energetyczne

- | Targi krajowe | Lublin

ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce – jego istotą jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń specjalistów z Polski i zagranicy. Wśród uczestników znajdą się m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy.

Energetics 2022 - Lubelskie Targi Energetyczne

ENERGETICS to również liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane są tematy aktualne i ważne dla branży energetycznej.