Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

XXIX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH

- | Targi krajowe | Kielce

Targi CONTROL-TECH skupiają w jednym czasie i miejscu kilkadziesiąt wszystkich najważniejszych, wiodących firm zarówno z Polski, jak i z kilku krajów całego świata. W związku z pandemią ubiegłoroczna edycja imprezy nie odbyła się.

XXIX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH

Targi Kielce już po raz dwudziesty siódmy będą gościły producentów przyrządów i maszyn pomiarowych, maszyn do specjalnego zastosowania oraz aparatury do prób nieniszczących. W ofercie imprezy pojawią się systemy oprogramowania do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości oraz systemy optyczno-elektroniczne. Program merytoryczny wydarzenia jest bardzo bogaty i zawiera spotkania, seminaria oraz warsztaty.

CONTROL-TECH tradycyjnie objęty został patronatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Urząd Dozoru Technicznego. W ostatniej edycji udział wzięło 50 firm z sześciu krajów świata.
Targi są jedną z imprez wchodzących w skład "Przemysłowej Jesieni".