Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Interfejsy komunikacyjne Universal Robots

| Szkolenie | Warszawa | ul. Bukowińska 22 lok. 1B

Interfejsy komunikacyjne Universal Robots

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu podstaw programowania robotów Universal Robots za pomocą języka skryptowego URScript oraz wykorzystania połączeń typu socket (gniazdo). Przy użyciu interfejsów klienta będą w stanie wymieniać dane z robotem w czasie rzeczywistym.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia "Obsługa, programowanie i uruchamianie robotów Universal Robots".

Plan szkolenia

  1. Wstęp dla języków programowania
  2. Język skryptowy URScript
  3. Komunikacja typu socket (gniazdo)
  4. Interfejsy klienta (Port 30001-30003)
  5. Wymiana danych w czasie rzeczywistym
  6. XML/RPC

Czas trwania: 1 dzień
Cena za 1 osobę: 870 zł netto

Szkolenia odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym:
Elmark Automatyka S.A.
ul. Bukowińska 22 lok. 1B
02-703 Warszawa
tel. (22) 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Więcej informacji o szkoleniach na stronie https://www.elmark.com.pl/centrum-wiedzy/dostawcy/universal-robots