Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

Hannover Messe – targi przemysłowe, automatyki i IT

- | Targi zagraniczne | Online

Najsłynniejsze targi przemysłowe świata, Hannover Messe, odbędą się w 2021 roku w dniach 12-16 kwietnia w wersji wirtualnej. W roku 2019 na targi przybyło 5,5 tys. wystawców i 200 tys. gości oraz zorganizowano 80 paneli dyskusyjnych i konferencji.

Hannover Messe – targi przemysłowe, automatyki i IT

Imprezę podzielono na sześć głównych obszarów tematycznych:

  • Automation, Motion & Drives - zintegrowana automatyzacja produkcji, napędy i silniki;
  • Digital Ecosystems - aplikacje w chmurze, infrastruktura IT;
  • Energy Solutions - wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, przesył, jej dystrybucja i magazynowanie, elektromobilność, technologie wodorowe;
  • IEngineered Parts & Solutions - dostawy materiałów do produkcji oraz komponentów i systemów dla poszczególnych sektorów przemysłowych;
  • Future Hub - prace badawczo-rozwojowe, transfer nowoczesnych technologii oraz startupy;
  • Global Business & Markets - Trendy i inwestycje;
  • Logistics - automatyzacja procesów logistycznych;