Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Programowanie sterowników logicznych SIMATIC S7-300 – Poziom rozszerzony

- | Szkolenie | Piaseczno

Architektura modułowa Simatic S7-300 pozwala na różnorodność możliwości konfiguracji sterownika składającego się z wielu niezależnych funkcjonalnie modułów. Kurs jest przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z programowaniem PLC, aby móc wykorzystać więcej możliwości oferowanych przez sterownik. Szkolenie trwa łącznie 5 dni.

Programowanie sterowników logicznych SIMATIC S7-300 – Poziom rozszerzony

Uczestnik kursu nabędzie szczegółowa wiedzę związaną z programowaniem sterowników logicznych serii SIMATIC S7-300. Kursant w trakcie szkolenia pozna metody programowanie w języku tekstowym STL. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych umożliwi samodzielne wykorzystywanie zaawansowanych funkcji programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników w codziennej pracy zawodowej.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w języku polskim i angielskim, który opisowo potwierdza nabyte umiejętności .

Program kursu obejmuje:

 • Konfiguracja i parametryzacja CPU
 • Język STL (język tekstowy)
 • Bloki danych
 • Operacje na ciągu bitów
 • Konwersja danych (rzutowanie)
 • Wykorzystanie liczb zmiennoprzecinkowych
 • Analogi
 • Przerwania sprzętowe (czasowe)
 • Funkcje FB
 • Diagnostyka
 • Adresowanie pośrednie (wskaźniki)