Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Systemy do pomiaru zużycia sprężonego powietrza

| Seminarium

https://ifm.eventbuilder.com/event/32994

Systemy do pomiaru zużycia sprężonego powietrza

Rozpoczęcie: 10:00, Czas trwania: 30 minut

Licznik sprężonego powietrza dostarczany przez ifm monitoruje standardowe natężenie przepływu roboczego sprężonego powietrza. Wykrywa on cztery wielkości procesowe: prędkość przepływu, wielkość przepływu, zużycie i temperaturę czynnika. Również w przypadku wahań temperatury i ciśnienia czujnik przekazuje niezawodne wartości procesowe. Duża dokładność pomiaru pozwala na pewną detekcję również bardzo małych ilości i umożliwia wykrywanie wycieków.

Na webinarium zostaną przedstawione nowe mierniki SD umożliwiające kontrolę zużycia sprężonego powietrza na instalacjach przemysłowych.