Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

- | Szkolenie | Gdańsk | Kapliczna 30

Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?
Osoby:
 • kierownictwo techniczne,
 • konstruktorzy mechanicy i automatycy,
 • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
 • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
 • służby utrzymania ruchu,
 • technolodzy, inżynierowie produkcji,
 • pracownicy kontroli jakości,
 • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
 • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.
Firmy:
 • producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i/lub obcy użytek),
 • użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
 • importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
 • inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych,
 • jednostki notyfikowane i organa nadzoru rynku.

Umiejętności/ kompetencje

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę maszynową (MD),
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu MD,
 • określania, czy konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej,
 • przeanalizowania, czy zmiany przeprowadzone w maszynie wymagają nowego CE,
 • określania poprawności dokumentów:
  • odbieranych od poddostawców,
  • przekazywanych klientowi wraz z maszyną/maszyną nieukończoną,
 • weryfikacji tabliczki znamionowej maszyny na zgodność z MD,
 • wskazania możliwości ograniczenia zbędnych kosztów związanych z oznaczeniem CE.