Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

SEM415.2 – Szkolenie Automation Studio: Zintegrowane sterowanie napędami w technologii mapp Motion

- | Szkolenie | Poznań | ul. Małachowskiego 10

SEM415.2 – Szkolenie Automation Studio: Zintegrowane sterowanie napędami w technologii mapp Motion

Rozwiązania sterowania ruchem B&R zapewniają elastyczne i wydajne narzędzia do kontroli napędów. Do ich konfiguracji, uruchomienia oraz diagnostyki stosujemy oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.
Rozwiązania obejmują różne komponenty napędowe oraz różne funkcje.

Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji maszyny.

Cel i zawartość:

  • Podstawa rozwiązań napędowych B&R
  • Okablowanie i diagnostyka
  • Nawigacja w Automation Help
  • Środowisko testowe uruchomienia napędu
  • Uruchomienie napędu i autotuning
  • Zbieranie informacji diagnostycznych
  • Poruszanie się po Automation Help
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - mapp Technology
  • Programowanie sekwencji ruchu
  • Diagram stanów PLCopen

Cena: 1200 zł netto

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

ul. S. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

office.pl@br-automation.com