Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

SEM1112.2 Technologia robotyki: mapp Robotics

- | Szkolenie | Poznań | ul. Małachowskiego 10

SEM1112.2 Technologia robotyki: mapp Robotics

Technologia robotyki rozszerza możliwości B&R w zastosowaniach napędowych o rozwiązania wieloosiowe. Napędy można łączyć w grupy, w kinematykę szeregową lub równoległą i sterować poprzez ruch z zadaną ścieżką.
Ruchy po ścieżce są podstawą do precyzyjnych i kompleksowych aplikacji robotycznych. Wspierany jest również szereg metod interpolacji, a także wiele funkcji technologicznych.

Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji robotyki.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Koncepcja grupy osi
  • Konfiguracja robota w Automation Studio
  • Uruchomienie i diagnostyka robota
  • Programowanie robota z użyciem komponentów mapp
  • Technologia robotyki
  • Programowanie ruchów napędów po zadanej ścieżce
  • Tworzenie programów wykonawczych robota
  • Komunikacja między aplikacją sterownika, a programem robota
  • Użycie układów współrzędnych oraz narzędzi
  • Konfiguracja monitorowania obszaru roboczego

Cena: 1200 zł netto

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
office.pl@br-automation.com

https://www.br-automation.com/pl/akademia/terminy-i-rejestracja/