Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Innovation Days 2.0 - konferencja prasowa

| Konferencja | Online

Stäubli zaprasza na spotkanie technologiczne online, które odbędzie się w dniu 1 marca, o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego. Prezentację poprowadzą Gerald Vogt, CEO Stäubli Group; Christophe Coulongeat, kierownik oddziału grupy Stäubli Robotics; oraz Peter Pühringer, menadżer Stäubli Robotics, Bayreuth.

Innovation Days 2.0 - konferencja prasowa

Podczas spotkania kierownictwo omówi przyszły strategiczny kierunek rozwoju grupy Stäubli, szczególnie w zakresie robotyki, a także nowe rozwiązania w tej dziedzinie.