Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – praktyczny przewodnik po wymaganiach prawnych, badaniach laboratoryjnych, lokalizowaniu źródeł zaburzeń i zasadach projektowania

- | Szkolenie | Wrocław/online live | Wyścigowa 35

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC (ElectroMagnetic Compatibility) dotyczy prawie wszystkich urządzeń przetwarzających sygnały elektryczne.

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – praktyczny przewodnik po wymaganiach prawnych, badaniach laboratoryjnych, lokalizowaniu źródeł zaburzeń i zasadach projektowania

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC (ElectroMagnetic Comaptibility) dotyczy prawie wszystkich urządzeń przetwarzających sygnały elektryczne. Ma ona na celu wykreowanie akceptowalnego środowiska elektromagnetycznego tak, aby urządzenia mogły pracować w najbliższym otoczeniu wzajemnie się nie zakłócając. Jest to o tyle istotne, że praktycznie każde urządzenie elektryczne jest źródłem zaburzeń elektromagnetycznych przenoszonych w sposób przewodzony lub poprzez pola elektromagnetyczne. Dla wielu osób zaskakujące jest już to, że urządzenie elektryczne nieposiadające anteny może efektywnie promieniować pola elektromagnetyczne. Z tego powodu kompatybilność elektromagnetyczna jest jednym z trudniejszych, lecz zarazem niezmiernie fascynujących zagadnień związanych z oznaczeniem CE.

Projektanci urządzeń i systemów często nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń, na jakie narażone są ich wyroby oraz jakie zagrożenia stwarzają one same dla innych urządzeń pracujących w otaczającym środowisku elektromagnetycznym. Brak tej świadomości oraz odpowiednich, praktycznych informacji powoduje, że temat EMC jest często pomijany lub odkładany „na później”. Najczęściej powraca on jednak, na etapie uzyskiwania deklaracji zgodności. Często po pierwszej wizycie w laboratorium EMC, kiedy okazuje się, że produkt nie spełnia zdefiniowanych w normach poziomów emisji i odporności rozpoczyna się poszukiwanie przyczyn problemów. Wszyscy znamy prawdę, że „brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności” za niezgodność wyrobu
z wymaganiami. Niestety, eliminowanie problemów związanych z EMC na etapie wprowadzania produktu na rynek wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ zwykle wymaga to zmian w projekcie. Zdecydowanie lepsze podejście polega na uwzględnianiu zasad EMC od samego początku, to jest już na etapie projektowania. Świadomi zagrożeń projektanci mają wtedy wybór między wieloma metodami ograniczania zaburzeń, a wiele z nich można zaimplementować bez zwiększania kosztów.

Na szkoleniu w Cert Partner zapoznasz się z aspektami prawnymi, dyrektywą EMC i badaniami jakie w określonych warunkach warto wykonać w celu uzyskania zgodności z dyrektywą, jak również z praktycznymi metodami ograniczenia zaburzeń elektromagnetycznych. Dowiesz się kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów EMC, a kiedy wystarczy przeprowadzić własne badania możliwe do wykonania w warunkach laboratorium elektronicznego. Nauczysz się przygotowywać produkt zgodny z koncepcją wyrobu bezpiecznego z punktu widzenia wymagań EMC, a także zdobędziesz umiejętność udowodnienia, że Twój wyrób będzie odporny na zaburzenia EM, i że nie będzie zakłócał pracy innych urządzeń wśród których będzie używany.

Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla osób, które nie mają wykształcenia elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają maszyny/urządzenia podlegające pod dyrektywę EMC i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnością zgodzą się z opiniami naszych dotychczasowych klientów, którzy stwierdzają, że w końcu temat zgodności z dyrektywą EMC przestał być dla nich „czarną magią”, wokół której narosło wiele mitów.