Szkolenie z serwonapędów ESTUN - podstawowe - Kraków

| Szkolenie | Kraków

Multiprojekt zaprasza na program szkoleniowy przeznaczony dla firm, osób pracujących w firmach związanych z automatyką przemysłową oraz studentów. Szkolenia dotyczą oferowanych przez naszą firmę produktów i oprogramowania. Prowadzone są grupowe szkolenia podstawowe w trybie stacjonarnym oraz online. W szkoleniach podstawowych mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które pracują w firmach z branży automatyki, robotyki i budowy maszyn lub prowadzą działalność dla takich firm.

Szkolenie z serwonapędów ESTUN - podstawowe - Kraków

Szkolenie z serwonapędów ESTUN - podstawowe - Kraków

Czas trwania - 8 godzin.
Termin i miejsce: 06.04.2023 - Kraków.

Zapisz się: https://www.multiprojekt.pl/szkolenia/

Program

1) Przedstawienie oferty produktowej: 
- napędy serwo ProNet:
- przegląd dostępnych mocy napędów
- rozróżnienie na napędy ProNet-E i ProNet
- serwosilniki:
– charakterystyka dostępnych serii silników serwo
- typy sprzężeń zwrotnych

2) Uwagi odnośnie zasilania serwonapędu 

3) Interfejsy sygnałowe serwonapędu ProNet:
- wejścia dyskretne:
- konfigurowalne funkcje wejść
- połączenie elektryczne sygnałów
- wyjścia dyskretne:
- konfigurowalne funkcje wyjść
- połączenie elektryczne sygnałów
- wejścia analogowe – tryb kontroli prędkości lub/i momentu
- wejścia impulsowe:
- tryb kontroli pozycji
- połączenie elektryczne sygnałów
- wyjście enkoderowe – informacja o pozycji silnika dla kontrolera nadrzędnego

4) Konfiguracja i nadzór serwonapędu z zastosowaniem klawiatury napędu: 
- stany napędu i odpowiadające im wyświetlane statusy
- poruszanie się po menu przy pomocy przycisków funkcyjnych
- funkcje dostępne z klawiatury:
- Pn - modyfikacja parametrów napędu
- Un – podgląd stanu napędu
- Fn – funkcje wykonywane na napędzie

5) Program narzędziowy ESView: 
- nawiązanie połączenia z serwonapędem
- modyfikacja parametrów napędu z poziomu oprogramowania narzędziowego
- przegląd funkcji oprogramowania narzędziowego

6) Pierwsze uruchomienie – przydatne parametry napędu ProNet 

7) Dopasowanie regulatorów serwonapędu (tzw tuning): 
- autotuning czasu rzeczywistego:
- wybór trybu autotuningu
- dopasowanie regulatorów, poprzez wskazanie sztywności napędu (czasu odpowiedzi)
- manualne dopasowanie parametrów regulatorów prędkości i pozycji

8) Tryb kontroli prędkości z wejścia analogowego: 
- pomiar niezrównoważenia na wejściu analogowym
- skalowanie zależności napięcie → prędkość
- tępo przyspieszania/opóźniania prędkości

9) Tryb kontroli pozycji z wejść impulsowych: 
- idea sterowania impulsowego (w szczególności w trybie krok/kierunek)
- ustalanie przełożenia elektronicznego
- filtrowanie częstotliwości na wejściach impulsowych
- załączenie wykrywania błędu nadążania silnika za impulsami pozycjonującymi
- diagnostyka napędu w trybie kontroli impulsowej

10) Tryb kontroli z wewnętrznego pozycjonera: 
- konfiguracja trybu wywoływania kroków pozycjonowania
- wejścia dyskretne biorące udział w kontroli napędu w tym trybie
- określanie pozycji, prędkości i przyspieszeń poszczególnych kroków pozycjonowania

11) Komunikacja z napędem w protokole ModBus: 
- konfiguracja parametrów portu szeregowego RS485 oraz protokołu komunikacyjnego
- wskazywanie numeru stacji napędu
- adresacja parametrów napędu oraz zmiennych specjalnych
- tryb kontroli z wewnętrznego pozycjonera, nadzorowany w protokole ModBus

12) Dobór serwosilnika do aplikacji: 
- czynniki brane pod uwagę podczas doboru
- prezentacja przykładowej aplikacji, wspomagającej w doborze serwosilnika.