Szkolenie z paneli operatorskich WEINTEK

| Szkolenie | Kraków | Pilotów 2E

Podstawowe

Szkolenie z paneli operatorskich WEINTEK

Program szkolenia

1) Przedstawienie oferty produktowej
2) Omówienie interfejsów paneli operatorskich – ich funkcjonalność i zastosowanie 

3) Dip Switch'e i ich wykorzystanie
4) Przegląd ustawień systemowych
5) Utlility Manager 
6) Oprogramowanie narzędziowe EasyBuilder 
7) Konfiguracja połączenia panela ze sterownikiem
8) Podstawowe obiekty wizualizujące i kontrolujące stan zmiennych binarnych i rejestrowych
9) Rodzaje i zastosowanie zmiennych wewnętrznych panela. Lista zmiennych systemowych
10) Narzędzia edycyjne
11) Postępowanie ze stworzonym projektem

12) Biblioteki graficzne
13) Graficzne przedstawienie wartości rejestrów
14) Wyświetlanie okien popup – obiekty Direct i Indirect Window 
15) Ograniczanie dostępu
16) Próbkowanie zmiennych
17) Logowanie zdarzeń/alarmy 
18) Makra