Ochrona przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach elektroenergetycznych

- | Konferencja | Wisła

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji "Ochrona przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach elektroenergetycznych", która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2023 r. w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski.

Ochrona przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach elektroenergetycznych

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, wykonawców oraz producentów związanych z tematem konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Nowe Zasady ochrony przed porażeniem i przed przepięciami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.
 2. Projektowanie, budowa i wykonawstwo na podstawie nowych Zasad.
 3. Zespolona Instalacja Uziemiająca
 4. Budowa i konfiguracja układów uziomowych
 5. Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem do 1 kV
 6. Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem powyżej 1 kV
 7. Przyrządy pomiarowe
 8. Metody pomiarowe
 9. Pomiary napięć dotykowych rażeniowych i spodziewanych
 10. Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem do 1 kV
 11. Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem powyżej 1 kV
 12. Przypadki szczególne w zakresie kryteriów akceptacji skuteczności ochrony przed porażeniem
 13. Uwzględnienie ryzyka w ochronie przed porażeniem
 14. Obszary częstego przebywania ludzi
 15. Kompetencje uczestników procesu oceny skuteczności ochrony przed porażeniem
 16. Ochrona przed przepięciami

źródło: PTPiREE

Więcej na ochrona.ptpiree.pl