Usługi elastyczności - nowa rola OSD na rynku energii

- | Konferencja | Warszawa

PTPiREE zaprasza na drugą edycję konferencji "Usługi elastyczności - nowa rola OSD na rynku energii", ktora odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Usługi elastyczności - nowa rola OSD na rynku energii

Według organizatorów konferencja ma być dobrą platformą do dyskusji nt. kształtu krajowego rynku usług elastyczności i ułatwi operatorom lepsze definiowanie swoich potrzeb, a także pozwoli wszystkim użytkownikom sieci i interesariuszom lepiej zrozumieć potencjalne wyzwania i korzyści związane z powstaniem takiego rynku. Będzie także miejscem do transparentnej wymiany poglądów i doświadczeń i powinna również ułatwić przyszły dialog z ustawodawcą.

W trakcie konferencji planowane jest omówienie następujących zagadnień:

  1. Usługi elastyczności – innowacja czy niezbędny element systemu
  2. Założenia prawne dla europejskiego „kodeksu elastyczności”
  3. Regulacje krajowe
  4. Usługi elastyczności z perspektywy OSD
  5. Polskie doświadczenia zgromadzone w ramach projektów badawczych i pilotażowych
  6. Czy i jak usługi elastyczności mogą pomóc w lepszym zarządzaniu systemem elektroenergetycznym?
  7. Perspektywa operatorów oraz dostawców usług elastyczności
  8. Prezentacja wybranych platform transakcyjnych oraz omówienie możliwych sposobów kontraktowania i rozliczeń.

Szczegółowe informacje dla uczestników oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie http://elastycznosc.ptpiree.pl/pliki-do-pobrania.

źródło: PTPiREE