Projektowanie układów bezpieczeństwa maszyn wg EN ISO 13849-1

- | Seminarium | Wrocław | Novotel ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Niniejsze szkolenie jest pierwszą częścią kompleksowego szkolenia związanego z układem bezpieczeństwa maszyny.

Projektowanie układów bezpieczeństwa maszyn wg EN ISO 13849-1

Dyrektywa maszynowa wymaga, by system sterowania maszyną zapewniał jej bezpieczne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że projektant systemu sterowania musi wziąć pod uwagę zarówno normalne jak i niepoprawne działanie maszyny, będące wynikiem np. uszkodzenia układu sterowania. Musi on również uwzględniać środki zapobiegające możliwości obejścia zabezpieczeń. Dyrektywa maszynowa nie precyzuje jednak w jaki sposób bezpieczeństwo ma zostać zrealizowane.

Wymagania dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny zostały uszczegółowione w normach zharmonizowanych. Od 1996 roku stosowano normę EN 954-1, która określiła wymagania dla elementów systemu sterowania i wprowadziła podział na tzw. Kategorie Bezpieczeństwa (B, 1, 2, 3, 4). Norma ta nie uwzględniała jednak kwestii niezawodności (możliwych uszkodzeń) elementów składowych systemu sterowania. Dlatego też opracowano nową edycję wspomnianej normy i opublikowano ją pod numerem EN ISO 13849-1, w której oprócz Kategorii Bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (Performance Level [PL]: a, b, c, d, e). Praktyczne wykorzystanie tej normy, bez stosownego przygotowania i użycia narzędzi wspomagających jest jednak dość trudne.

Niniejsze szkolenie jest pierwszą częścią kompleksowego szkolenia (zobacz >>) związanego z układem bezpieczeństwa maszyny. Znajdziesz w nim odpowiedzi na KLUCZOWE pytania związane z:

 • doborem (odpowiedzialnych za bezpieczeństwo) elementów:- wejściowych (czujniki, krańcówki, kurtyny, maty naciskowe itp.),
  - logicznych (przekaźniki, sterowniki itp.) oraz
  - wykonawczych (styczniki, zawory, hamulce itp.)
 • projektowaniem tej części układu sterowania maszyny, która odpowiada za bezpieczeństwo,
 • dokumentacją wymaganą w rozdziałach 10 i 11 normy EN ISO 13849-1,
 • wymaganiami dyrektywy maszynowej w zakresie układu sterowania,
 • oceną ryzyka, która musi poprzedzać działania związane z projektowaniem SRP/CS,

 

Dodatkowo zobaczysz w akcji sprawdzony i nieodpłatny program SISTEMA, czyli „kalkulator” pomagający wykonać stosowne obliczenia i spełnić wymagania normy EN ISO 13849-1. Jeżeli będziesz miał ze sobą swój komputer z zainstalowaną SISTEMĄ, będziesz mógł również przeliczyć omawiane przez trenera przykłady i przedyskutować z nim osiągnięte wyniki.

Jeżeli będziesz chciał na co dzień, biegle stosować narzędzie SISTEMA, w części 2 szkolenia (zobacz >>) przećwiczysz jego użycie na „wziętych z życia” aplikacjach układów sterowania maszyn.

Aby mieć pewność, że Twój trud włożony w projektowanie nie będzie zniweczony przez m.in. przypadkowy błąd lub błędne wykonanie, musisz zaplanować i zrealizować proces walidacji, o którym mówi EN ISO 13849-2. Jak to zrobić podpowiemy Ci w części 3 szkolenia (zobacz >>).

Możesz też od razu posiąść całą tę praktyczną wiedzę i umiejętności oraz otrzymać dodatkowy bonus o wartości 400 zł zapisując się na wszystkie 3 części szkolenia Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 >>

Szkolenie stworzyliśmy przede wszystkim z myślą o potrzebach osób, które projektują układy sterowania maszyn nowych, ale również modernizowanych i przebudowanych. Jest to więc szkolenie, w którym powinni wziąć udział także inżynierowie utrzymania ruchu, działu inwestycji, BHP itp. Również oni odbierając, a następnie utrzymując lub zmieniając maszyny, muszą okresowo weryfikować, czy ich układ sterowania zapewnia bezpieczeństwo i odpowiednią niezawodność. O tych wymaganiach dowiesz się więcej z tzw. dyrektywy narzędziowej (zobacz >> link do szkolenia MW). Informacje przedstawiane na szkoleniu będą bardzo pomocne również dla producentów poszczególnych elementów składowych systemu sterowania (SRP/CS).

W szkoleniu wykorzystano wiedzę, doświadczenia oraz materiały szkoleniowe specjalistów z zakresu wymagań dyrektyw związanych z oznaczeniem CE, projektantów i audytorów układów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz producentów elementów składowych układu sterowania (Schmersal, Sick, Bosch Rexroth).

Szkolenie zawiera również porównanie:

 • poziomów PL (Performance Level / Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa) z
 • poziomami SIL (Safety Integrity Level / Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa) wynikającym z normy EN 62061 (oraz powiązanych z nią norm z serii EN 61508 i pokrewnych).

Szkolenie to nie obejmuje jednak przedstawienia pełnego zakresu normy EN 62061. Jest to przedmiotem odrębnego szkolenia pt. "Bezpieczeństwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL">>