ASKOM - Szkolenie z zakresu podstaw wizualizacji na platformie Asix

- | Szkolenie | Gliwice

Opanowanie podstawowych umiejętności potrzebnych do zaprojektowania i uruchomienia aplikacji Asix

ASKOM - Szkolenie z zakresu podstaw wizualizacji na platformie Asix

Opanowanie podstawowych umiejętności potrzebnych do zaprojektowania i uruchomienia aplikacji umożliwia 4-dniowe szkolenie w siedzibie firmy ASKOM.

Każdemu Uczestnikowi zapewniamy do ćwiczeń własny komputer z zainstalowanym Asixem w najnowszej wersji, uczymy, jak konstruować aplikację od podstaw. Udostępniamy również naszą wiedzę o różnych nietypowych rozwiązaniach, ułatwiających i przyspieszających prace projektowe, dzielimy się znajomością tzw. trików usprawniających konserwację oprogramowania i tworzenie aplikacji. Część informacji przedstawianych podczas szkolenia nie figuruje w żadnym podręczniku. Zdobytą wiedzę i umiejętności Kursanci sprawdzają we własnych, oryginalnych aplikacjach tworzonych podczas kursu.