18-20.06.2024 Szkolenie: Podstawy hydrostatycznych układów napędów maszyn i urządzeń

- | Szkolenie | Warszawa | ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa

18-20.06.2024 Szkolenie: Podstawy hydrostatycznych układów napędów maszyn i urządzeń
 • miejsce szkolenia: siedziba firmy Warszawa ul. Jutrzenki 102/104
 • czas szkolenia: trzy dni - 24 godziny, organizowane w jednym tygodniu każdego miesiąca (poza sierpniem) we wtorek od godz. 9.00, a w środę i czwartek od godz. 8.30
 • uczestnicy: minimalna liczba uczestników to 4 osoby, natomiast maksymalna 12 osób.
 • cena szkolenia - cena zmieniona z uwagi na dodanie jednego dnia szkoleniowego: (wraz z materiałami i obiadem w trakcie szkolenia) wynosi 1 850,00 PLN + VAT od osoby, przy czym nie obejmuje ona kosztów dojazdu i zakwaterowania. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 • Podstawy fizyczne hydrostatycznego układu przeniesienia napędu
 • Pompy i silniki wyporowe - budowa i zasada działania
  • Jednostki wielotłokowe osiowe o stałej i zmiennej wydajności
  • Jednostki zębate
  • Pompy łopatkowe
  • Cylindry hydrauliczne
 • Przełączalne zawory sterujące - budowa i zasada działania
  • Zawory sterujące i sterowane ciśnieniem
  • Zawory sterujące przepływem
  • Zawory sterujące kierunkiem przepływu
 • Zawory logiczne - budowa i zasada działania
 • Elementy wyposażenia układu hydraulicznego
 • Wstęp do techniki proporcjonalnej i serwozaworów
 • Opis układu hydrostatycznego - przedstawienie podstawowych symboli graficznych stosowanych w schematach - identyfikacja poszczególnych elementów, "czytanie schematów hydraulicznych"
 • Omówienie podstawowych zasad związanych z eksploatacją czynnika roboczego w układzie hydraulicznym (dobór, filtracja)
 • Omówienie zasad eksploatacji i diagnostyki elementów, zespołów i układów hydraulicznych 

Oprócz części teoretycznej w trakcie szkolenia na specjalistycznych stanowiskach szkoleniowych prowadzone są ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczestnicy samodzielnie budują układy hydrauliczne z wybranymi elementami i zespołami oraz przeprowadzają stosowne pomiary.

Dodatkowo możliwe jest zwiedzanie laboratorium i warsztatu serwisowego firmy Bosch Rexroth Sp. z o. o. w Warszawie.

 

LINK REJESTRACYJNY:
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/akademia/training/szkolenia-techniczne/podstawy-hydrostatycznych-ukladow-napedow-maszyn-i-urzadzen/