37. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2024

- | Targi krajowe | Bielsko-Biała

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla przemysłu energetycznego, zarówno konwencjonalnego, jak i opartego na odnawialnych źródłach energii. Jest to zarazem jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego i doskonałe forum do debat na temat aktualnych kierunków rozwoju energetyki.

37. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2024

Targi ENERGETAB to idealne miejsce do prezentacji najnowszych osiągnięć przemysłu elektrotechnicznego oraz okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy producentami, projektantami, dostawcami usług i decyzyjnymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych - zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Targi odbędą się w dniach od 17 do 19 września 2024 r. na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA.

Podobnie, jak to było w ubiegłych latach, targom mają towarzyszyć konferencje, seminaria, warsztaty i specjalne ekspozycje w strefach OZE, elektromobilności, itp. Tradycyjnie już podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi medalami i pucharami "szczególnie wyróżniające się produkty" zgłoszone przez wystawców.