Bezprzewodowa akwizycja danych w systemach z LabVIEW

| Prezentacje firmowe Artykuły

W szeregu aplikacji, gdzie zachodzi konieczność wykonywania pomiarów w wielu rozproszonych lokalizacjach, wykorzystanie połączeń kablowych jest mało praktyczne. Czujniki montowane na przemieszczających się lub obracających maszynach, takich jak dźwigi, wymagają stosowania połączeń obrotowych i odpowiedniego montażu kabli. Zwiększa to stopień skomplikowania systemu i wymusza wykonywanie jego regularnych przeglądów.

Bezprzewodowa akwizycja danych w systemach z LabVIEW

Istnieje jednak alternatywa, którą jest wykorzystanie do akwizycji danych urządzeń z interfejsem bezprzewodowym, co eliminuje większość wymienionych niedogodności. Jednocześnie możliwość montażu tych modułów blisko miejsca wykonywania pomiarów sprawia, że te ostatnie stają się bardziej pewne i wiarygodne.

Użycie Wi-Fi (802.11) jako interfejsu transmisyjnego w układach pomiarowych przynosi znaczne korzyści, szczególnie w środowisku pomiarowym wykorzystującym LabVIEW. Standardowo w tego typu systemach pomiarowych wykorzystuje się połączenia kablowe - np. PCI, PXI, USB, LAN czy GPIB. Obecnie, używając w ich miejsce modułów NI Wi-Fi DAQ, można znacznie łatwiej tworzyć układy akwizycji danych - ich instalacja w systemie jest intuicyjna i nie wymaga zmiany architektury systemu lub kłopotliwego przekładania kabli transmisyjnych.

Konfiguracja i akwizycja danych z wykorzystaniem LabVIEW w systemie z urządzeniami Wi-Fi jest identyczna jak w przypadku korzystania z modułów podłączanych poprzez USB. Obydwa wykorzystują taki sam interfejs programistyczny (API) LabVIEW do sterownika NI-DAQmx, co eliminuje konieczność wprowadzania zmian w programie przy przejściu z wykorzystania modułów łączonych kablami na urządzenia bezprzewodowe. Podczas tworzenia aplikacji w LabVIEW wykorzystywany może być też NI DAQ Assistant - kreator systemu pomiarowego, który umożliwia szybkie stworzenie układu wykorzystującego urządzenia Wi-Fi. W szczególności mogą być to następujące aplikacje:

Rys. 1. Przykładowe aplikacje, gdzie wykorzystywana może być bezprzewodowa akwizycja danych

  1. Monitorowanie stanu maszyn i diagnostyka zapobiegawcza - pozwala zapobiegać nieplanowanym przestojom, optymalizuje wydajność maszyn, skraca czas napraw i obniża koszty utrzymania urządzeń. Zmniejszany jest również koszt wykonania instalacji pomiarowej, gdyż połączenia kablowe zastąpione są łączem Wi-Fi. Interfejs ten ułatwia również podłączanie laptopów i systemów komputerowych w warunkach polowych.
  2. Diagnostyka i monitorowanie stanu konstrukcji - ten rodzaj pomiarów pozwala na określanie naprężeń, obciążeń i zmęczenia materiałów konstrukcji takich jak budynki, mosty, itp. Biorąc pod uwagę ich wielkość, stosowanie rozwiązań kablowych może być kosztowne i trudne w implementacji. Do tego typu aplikacji i wykonywania innych dynamicznych pomiarów stanu konstrukcji z powodzeniem wykorzystywać można urządzenia NI Wi-Fi DAQ, które umożliwiają ciągły, szerokopasmowy przesył danych pomiarowych do ich analizy w środowisku LabVIEW.
    Rys. 2. LabVIEW i nowe moduły akwizycji danych z Wi-Fi używane mogą być w szeregu aplikacji, w tym w maszynach, diagnostyce i pomiarach środowiskowych

  3. Pomiary środowiskowe i kontrola klimatu - monitorowanie czynników środowiskowych obejmuje pomiary parametrów zawartości wody, powietrza i ciał stałych, regulację temperatury, wilgotności i innych. Jest to często krytyczne w przypadku przechowywania towarów, kontroli klimatu w pomieszczeniach z urządzeniami, itp. Wykorzystanie LabVIEW wraz z urządzeniami Wi-Fi pozwala na łatwe tworzenie zdalnych systemów pomiaru temperatury, napięcia i innych.
Systemy wykorzystujące urządzenia bezprzewodowe to z pewnością jedna z głównych dróg rozwoju techniki pomiarowej. Niemniej jednak nie zastąpią one natychmiast obecnej technologii, natomiast muszą być przez kolejne lata z nią kompatybilne. Możliwość tę zapewnia użycie otwartej platformy systemowej, jaką jest LabVIEW. Pozwala ona na korzystanie z zalet urządzeń bezprzewodowych przy jednoczesnym użyciu już istniejących, klasycznych systemów pomiarowych.
 

National Instruments Poland Sp. z o.o.

Salzburg Center, ul. Grójecka 5

02-025 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 00 800 361 1235

tel. 022 328 90 10, faks 022 331 96 40

ni.poland@ni.com

www.ni.com/poland