TIA Portal - nowa koncepcja projektowania systemów automatyki przemysłowej

| Prezentacje firmowe Artykuły

Totally Integrated Automation Portal, w skrócie TIA Portal, to kolejna innowacja firmy Siemens w dziedzinie automatyki przemysłowej. Projektowanie sterowników i zdecentralizowanych urządzeń peryferyjnych z obsługą HMI, systemów SCADA, komponentów sieci i podzespołów komunikacyjnych oraz uruchamianie napędów - wszystko to zostało zintegrowane we wspólnej platformie i obsługiwane jest z wykorzystaniem jednego interfejsu użytkownika. Przyśpiesza to pracę projektantów i pozwala na obsługę wszystkich urządzeń, stanowiąc spójne rozwiązanie umożliwiające łatwą zmianę i rozbudowę projektów. W TIA Portal zoptymalizowana została również diagnostyka urządzeń.

TIA Portal - nowa koncepcja projektowania systemów automatyki przemysłowej

Czas, koszt i jakość to czynniki, które mają decydujące znaczenie dla zwiększania produktywności i konkurencyjności. Naszym celem jest maksymalne skrócenie czasu od zrodzenia się pomysłu do powstania gotowej maszyny lub produktu, przy zachowaniu jak największej elastyczności tworzonego projektu.

Jednocześnie konieczna jest minimalizacja kosztów projektu i wspomniane zwiększanie jakości. Totally Integrated Automation (TIA) sprawdza się we wszystkich tych dziedzinach. Dzięki swoim właściwościom - zastosowanym rozwiązaniom technicznym, komunikacji, diagnostyce, bezpieczeństwu i zapewnieniu wieloletniego wsparcia technicznego - przyczynia się do wydłużenia cyklu życia maszyn i urządzeń.

MOŻLIWOŚCI, KTÓRE PO PROSTU SPRAWIAJĄ PRZYJEMNOŚĆ

Wprowadzenie na rynek rozwiązania TIA Portal stanowi kolejny przełom w innowacyjności dokonany przez Siemensa. Pod względem uniwersalności, przejrzystości i przyjazności dla użytkownika narzędzie to nie ma sobie równego. TIA Portal stanowi przede wszystkim wspólną platformę do projektowania układów sterowania i zdecentralizowanych urządzeń peryferyjnych oraz do wizualizacji pracy maszyn oraz procesów technologicznych (HMI/SCADA).

Rys. 1. Łatwe zarządzanie projektem i wybór zadań

Rys. 2. Schemat połączeń dostępny w każdej chwili

Powiązanie z napędami Sinamics zostanie dokonane w kolejnym kroku jego rozwoju. Efektem ujednolicenia i optymalizacji interfejsu użytkownika jest wyraźne uproszczenie pracy z różnymi narzędziami projektowymi. Ponieważ możliwe jest korzystanie ze wszystkich narzędzi w ramach jednego środowiska projektowego - Engineering Framework, obsługa aplikacji i projektowanie systemów odbywa się szybciej i prościej.

Uwzględniając prawa wynikające z poszczególnych licencji, użytkownik uzyskuje dostęp do różnych edytorów zgodnie ze swoimi potrzebami. Już przy pierwszym spojrzeniu na interfejs użytkownika w TIA Portal można zauważyć, że został on zaprojektowany ergonomicznie, zapewniając efektywną i przyjemną pracę z programem. Czas potrzebny do zapoznania się z nowym środowiskiem projektowym oraz nabrania wprawy w obsłudze poszczególnych edytorów programowych został znacznie zmniejszony dzięki ujednoliceniu wszystkich wspólnych funkcji - także ich układu graficznego - oraz sposobów obsługi.

Inteligentne edytory wyświetlają wszystko, co jest potrzebne użytkownikowi do wykonania konkretnego zadania: funkcje, właściwości, biblioteki. Dzięki zastosowaniu odpowiednich okien graficznych w tym samym czasie otwartych może być kilka edytorów, ponadto możliwa jest między nimi wymiana danych wykorzystująca funkcję "przeciągnij i upuść". Nowy interfejs użytkownika gwarantuje optymalną przejrzystość także w przypadku tworzenia sieci komunikacyjnych.

Wspólna konfiguracja urządzeń i połączeń sieciowych umożliwia w pełni graficzne zaprojektowanie całego systemu sterowania. Wystarczy kliknąć myszką, aby przełączyć widok urządzeń na widok sieci, w którym przejrzyście przedstawiono wszystkie sieci od Profinet, przez Profibus, do AS-Interface. Wspólna baza danych zapewnia absolutną spójność i transparentność wszystkich danych całego projektu.

Wystarczy tylko jednorazowe wprowadzenie wszystkich informacji, a będą one potem wykorzystywane w poszczególnych edytorach programowania - np. do projektowania podłączeń sterowników lub systemu HMI. Administrowanie dostarczonymi lub samodzielnie stworzonymi bibliotekami programowymi jest intuicyjne. W ramach projektu takie biblioteki można w każdej chwili ponownie wykorzystać w lokalnych lub globalnych bibliotekach obejmujących całość projektu.

NARZĘDZIA DOSTĘPNE W TIA PORTAL

Aktualne wersje programów Step7 V11 i WinCC V11 stanowią już dziś część rozwiązania TIA Portal. Intuicyjne projektowanie i jednolita obsługa edytorów oraz bibliotek programowych są szczególnie przydatne przy tworzeniu programów dla sterowników Simatic Fail-Safe dla układów bezpieczeństwa, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w programach standardowych, jak i ukierunkowanych na zapewnienie bezpiecznej pracy maszyn.

Za pomocą WinCC V11 można realizować wszelkie zadania związane z wizualizacją. Oprogramowanie pozwala na realizację rozwiązań technicznych od prostych zadań HMI po zastosowania typu SCADA, dostosowanych do projektowanego systemu oraz wyznaczonych zadań. Zakres możliwości aplikacyjnych rozciąga się od paneli typu Basic Panel, które zapewniają podstawową funkcjonalność w mniejszych systemach wizualizacyjnych, poprzez wysoko wydajne panele Mobile Panel, Multi Panel oraz nowe Comfort Panel, aż do systemów SCADA bazujących na komputerach osobistych.

Rys. 3. Błyskawiczne projektowanie aplikacji i ekranów wizualizacyjnych

Rys. 4. Konfiguracja urządzeń i ustawianie parametrów

Podobnie jak w przypadku Step7, również tutaj zapewniono kompatybilność z następnymi generacjami rozwiązań, dzięki czemu zawsze możliwa jest rozbudowa wyposażenia w przyszłości. Zagwarantowano także możliwość migracji dotychczasowych projektów Step7, WinCC flexible i WinCC do nowego środowiska projektowego.

SAME KORZYŚCI

TIA Portal ma interfejs użytkownika cechujący się intuicyjną obsługą, z funkcjonalnością wymaganą dla współczesnych systemów automatyki przemysłowej, w tym również bezpieczeństwa (Fail-Safe). Wspiera on działania użytkownika w trakcie całego cyklu życia produktu, podczas planowania systemu, serwisu i dokumentacji oraz wprowadzania zmian w projekcie.

Personel utrzymania ruchu z pewnością doceni funkcję podglądu online bez konieczności otwierania danego projektu. Pierwsi użytkownicy portalu są zgodni co do jednego: "Poprzez wprowadzenie rozwiązania TIA Portal wkraczamy wspólnie z Siemensem w nową erę techniki automatyzacji".

Siemens Sp. z o.o.
www.automatyka.siemens.pl