Szkolenia z zakresu sieci przemysłowych - skuteczny sposób na podnoszenie kwalifikacji personelu utrzymaniu ruchu

| Prezentacje firmowe Artykuły

Przemysłowe sieci komunikacyjne stanowią istotny element współczesnych systemów sterowania i automatyki. Obecnie w licznych instalacjach i systemach wykorzystywanych jest kilkadziesiąt różnych typów sieci komunikacyjnych, wśród nich bardzo popularna sieć Profibus. Sieć ta, dzięki swojej otwartości i uniwersalności, zyskała miano lidera w obszarze przemysłowych sieci komunikacyjnych.

Szkolenia z zakresu sieci przemysłowych - skuteczny sposób na podnoszenie kwalifikacji personelu utrzymaniu ruchu

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy sieci Profibus należy już na etapie projektowania, a następnie podczas wykonania tej sieci uwzględnić wszystkie zalecenia organizacji PI (Profibus & Profinet International) odnośnie do projektowania, wykonania i instalacji sieci Profibus. Każda instalacja przed oddaniem do użytku i po uruchomieniu powinna zostać sprawdzona pod kątem prawidłowego wykonania oraz występowania ewentualnych błędów, zarówno w warstwie fizycznej, jak i na poziomie protokołu.

Kolejnym ważnym aspektem jest okresowa kontrola stanu działającej sieci w celach prewencyjnych. Wcześnie wykryte błędy pozwalają zapobiec kosztownym i niepotrzebnym postojom maszyn i instalacji. W przypadku wystąpienia awarii sieci kluczową rolę odgrywa czas reakcji na zdarzenie, skuteczna diagnostyka oraz usunięcie przyczyny problemu. Prawidłowe podejście do zadania projektowania, wykonania oraz diagnostyki sieci Profibus wymaga znajomości zagadnień dotyczących warstwy fizycznej oraz warstwy komunikacji wspomnianej sieci.

Jednym ze skutecznych sposobów podnoszenia kwalifikacji personelu działów projektowych, technicznych oraz działów utrzymania ruchu jest udział w szkoleniach. Jako biuro inżynierskie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie systemów sterowania i sieci komunikacyjnych oprócz usług projektowych i serwisowych oferujemy naszym klientom szkolenia z zakresu konfiguracji i diagnostyki sieci Profibus DP.

Kadra naszego Centrum Szkoleniowego to inżynierowie z bogatym doświadczeniem obiektowym, dzięki czemu oprócz niezbędnych podstaw teoretycznych, uczestnicy szkolenia mogą dowiedzieć się o praktycznym podejściu do najczęściej spotykanych problemów w sieci Profibus.

Tematyka szkolenia szczegółowo porusza zagadnienia związane z prawidłową instalacją i wykonaniem sieci, konfiguracją i parametryzacją urządzeń, oraz diagnostyką sieci przy wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych, Ćwiczenia praktyczne wykonywane są na specjalnie przygotowanych indywidualnych stanowiskach szkoleniowych wyposażonych w sprzęt różnych producentów, m.in. Siemens, WAGO, Beckhoff, Softing, itp. Podręczniki szkoleniowe zawierają wszystkie informacje przekazywane podczas wykładu, dzięki czemu możliwe jest samodzielne przypomnienie wiadomości bez potrzeby robienia notatek.

Komfortowo wyposażone sale szkoleniowe oraz profesjonalne podejście do sposobu przekazywania wiedzy są gwarancją skutecznego podnoszenia kwalifikacji z zakresu systemów automatyki przemysłowej oraz sieci komunikacyjnych.

Na zakończenie należy podkreślić, że to fachowa wiedza personelu z działu utrzymania ruchu jest jednym z kluczowych elementów, który pozwala wdrożyć działania prewencyjne podczas wykonywania nowej lub analizy istniejącej sieci Profibus DP, a w przypadku wystąpienia awarii w szybki sposób ustalić jej przyczynę. Szczegółowe informacje oraz terminarz szkoleń znajdą Państwo na stronie Centrum Szkoleniowego Encon.

Robert Gałązka
Encon Sp. z o.o.

www.encon.pl