Bezprzewodowy moduł licznikowy PAFL

| Prezentacje firmowe Artykuły

PAFL to bezprzewodowy licznik impulsów przystosowany do współpracy z systemem monitoringu bezprzewodowego Produal. Licznik może być wykorzystany do zliczania impulsów z liczników energii elektrycznej, zużycia gazu i liczników zużycia wody.

Bezprzewodowy moduł licznikowy PAFL

PAFL wysyła informację o liczbie impulsów do stacji bazowej FLTA cyklicznie w ustalonych odstępach czasu (od 6 s do 30 min). Liczbę zliczonych impulsów można odczytać poprzez Modbus ze stacji FLTA z rejestrów modułu licznikowego.

Ponieważ PAFL wykorzystuje ten sam profil urządzenia co czujnik TEUFL, nie ma konieczności zmiany oprogramowania stacji bazowej - pozwala to na proste dołączenie modułu licznikowego do istniejącej instalacji monitoringu bezprzewodowego firmy Produal.

PAFL można zasilać ze źródła zewnętrznego 24 VAC/DC albo z baterii. Baterie mogą być także wykorzystane jako dodatkowe źródło energii (podtrzymanie). Licznik ma diodę LED sygnalizującą stany serwisowe i potencjalne problemy.

Sygnalizowane są np. problemy komunikacyjne oraz konieczność wymiany baterii (naładowanie baterii poniżej 5% pojemności). Konfigurację i uruchomienie licznika przeprowadza się za pomocą narzędzia konfiguracyjnego FLSER.

Zasiąg transmisji pomiędzy nadajnikami (np. licznikami PAFL) i stacją bazową wynosi od 20 do 500 m i zależy od warunków transmisji. Można go zwiększyć, stosując wzmacniacze FLREP lub FLREP-U (do 8 sztuk) pomiędzy nadajnikami a stacją bazową FLTA.

Produal Oy
www.produal.pl