Nowy rozdział w automatyce

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Znikają granice między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach częstotliwości

Nowy rozdział w automatyce
 
Fot. 1. Rodzina serwo-przemienników częstotliwości i950

Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a tą opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne.

Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowana oś czy jako dowolnie programowalna oś.

Portfolio firmy Lenze, które zostało zaprojektowane z myślą o przyszłych potrzebach, obejmuje produkty dla poziomu sterowania, poziomu polowego i elektromechaniki, firma zapewnia również znormalizowaną komunikację danych, a także przechowywanie danych w chmurze. W ten sposób przedsiębiorstwa z branży budowy maszyn otrzymują rozwiązania, które umożliwiają spełnienie wszystkich wymagań w sposób łatwy, wydajny i elastyczny.

 
Fot. 2. Jednolita platforma automatyki firmy Lenze umożliwia automatyzację maszyn i całych linii produkcyjnych z jednego źródła: firma Lenze dostarcza sterowniki, systemy I/O, systemy komunikacji, przemienniki częstotliwości, silniki i przekładnie oraz niezbędne narzędzia programistyczne. Modułowe oprogramowanie narzędziowe FAST skraca proces uruchomienia do minimum

Ze względu na swoje tradycje firma Lenze zawsze wspierała dwie różne koncepcje automatyzacji. Typowo bazowała ona na napędach wykorzystujących zdecentralizowaną inteligencję, aczkolwiek istnieje też automatyzacja oparta na kontrolerach, czyli de facto na scentralizowanej inteligencji w ramach sterownika PLC. Wymagania konkretnego projektu zawsze decydują o tym, które z tych dwóch pojęć będą stosowane.

Jednak te dwie koncepcje automatyzacji są coraz częściej mieszane w wyniku modularyzacji maszyn i systemów: sensowne jest kontrolowanie pewnych części systemu produkcyjnego za pomocą scentralizowanej inteligencji, podczas gdy inne moduły maszyn mogą być postrzegane jako cyfrowe systemy fizyczne ze względu na ich specyfikę i są wyposażone we własną rozproszoną inteligencję.

Dlatego tak ważne jest posiadanie prawdziwie jednolitości i skalowalności całego systemu automatyki, aby konkretne rozwiązanie automatyzacji było zorientowane na przyszłość. Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 firmie Lenze udało się zintegrować platformę automatyzacji bazującej na sterowniku z samym sterownikiem.

Oznacza to, że producent maszyn może korzystać ze standardowych modułów technologicznych FAST Application Software Toolbox z i950, tak samo jak ze sterownikami z firmy Lenze. Może on dostosować te moduły technologiczne do swoich indywidualnych potrzeb, może również korzystać z własnego oprogramowania, jeśli jest ono sporządzone w IEC61131-3. Daje to producentom maszyn korzyści podczas wprowadzania produktów na rynek, ponieważ pomaga oszczędzić cenny czas potrzebny na zaprojektowanie.

GOTOWY DO KORZYSTANIA Z IOT

 
Fot. 3. Na przykładzie Easy Machine podczas targów demonstrujemy potencjalnym klientom zalety współpracy z Lenze

Bieżące i przyszłe rozwiązania automatyzacji nie mogą ograniczać się tylko do sieci na linii produkcyjnej. Dalszy rozwój modeli biznesu w kontekście transformacji cyfrowej jest nierozerwalnie związany z chmurami obliczeniowymi. Dane z maszyn i systemów są gromadzone w chmurze, tam analizowane, a następnie w razie potrzeby łączone z innymi informacjami.

Połączenie z chmurą stanie się standardową cechą poziomu pola w ciągu najbliższych kilku lat, podobnie jak komunikacja sieciowa. Dlatego firma Lenze konsekwentnie opiera się w swojej ofercie automatyzacji na standardowych protokołach, takich jak OPC UA lub na standardzie MQTT, aby zagwarantować, że jej komponenty będą w przyszłości sprawne, nawet w czasach powszechnego wykorzystywania chmury cyfrowej.

Współpracując z dostawcami infrastruktury chmury obliczeniowej, firma Lenze tworzy fundamenty do generowania informacji - lub jeszcze lepiej, do generowania wiedzy - wykorzystując dostępne dane, tym samym zwiększając wydajność i niezawodność maszyn i systemów znajdujących się u klientów.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Lenze podczas targów Hannover Messe 2019: hala 14 / stoisko H22. Targi odbywają się od 1 do 5 kwietnia 2019 w Hanowerze.

SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE, USŁUGI

Firma Lenze wykorzystała swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie techniki napędowej jako podstawę do stworzenia kompletnego portfolio produktów automatyki. Oferta obejmuje nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale również doradztwo dla klientów i usługi inżynieryjne pozwalające na stworzenia gotowego, kompletnego systemu automatyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny. Jako partner w zakresie rozwiązań i innowacji firma Lenze częściej rozmawia ze swoimi klientami na temat procesów maszynowych niż na temat własnych produktów.

Dzięki spójności naszej oferty możemy zaproponować różne rozwiązania spełniające wymagania klientów. Dostępne komponenty pozostawiają producentowi maszyny wolną przestrzeń do realizacji własnych koncepcji i pozwalają uniknąć niepotrzebnych kosztów ogólnych. Wszystkie rozwiązania oparte są na tej samej architekturze i tych samych narzędziach inżynierskich, a także wykorzystują te same moduły FAST. Umożliwia to producentom OEM opracowanie wszystkich swoich maszyn i modułów maszynowych w ten sam sposób, czyli przy niewielkich nakładach i dużym bezpieczeństwie inwestycji.

Tobiasz Witor
Lenze

Źródło: materiały wewnętrzne Lenze