Panasonic: nowe produkty w sprzedaży - Drzwiowe wyłączniki bezpieczeństwa SG-P, z dobrze widocznymi wskaźnikami LED

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma Panasonic opracowała bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa z serii SG-P, które umożliwiają natychmiastowe sprawdzenie stanu otwarcia/zamknięcia drzwi całego urządzenia produkcyjnego. Zwiększą one bezpieczeństwo pracowników podczas konserwacji, a także ograniczą czas przestoju maszyn, poprawiając tym samym wskaźnik operacyjności.

Panasonic: nowe produkty w sprzedaży - Drzwiowe wyłączniki bezpieczeństwa SG-P, z dobrze widocznymi wskaźnikami LED

Do niedawna pracownicy i maszyny działali w zakładach wytwórczych oddzielnie. Jednak w ostatnich latach rośnie znaczenie przestrzeni, w której obie strony współpracują, wzajemnie się rozpoznając, co podnosi świadomość bezpieczeństwa w halach produkcyjnych.

Mimo to nadal stosuje się przełączniki mogące łatwo wyłączyć funkcje bezpieczeństwa – stanowi to jeden z czynników powodujących poważne wypadki wśród załogi. Aby temu zapobiec, inżynierowie z firmy Panasonic skonstruowali wyłączniki, które wykrywają tylko sparowany element wykonawczy. Zapobiega to celowemu wyłączaniu blokad, czyli mechanizmów dezaktywujących działanie maszyn, gdy nie są spełnione określone warunki, a także zwiększa bezpieczeństwo pracowników podczas konserwacji.

Pojawił się też inny problem. Maszyny nie mogły być dotąd obsługiwane natychmiastowo przy zastosowaniu przełączników z małymi wskaźnikami optycznymi, ponieważ sprawdzenie stanu otwarcia/zamknięcia drzwi całego urządzenia produkcyjnego wymaga czasu. Chcąc rozwiązać tę kwestię, firma Panasonic wyposażyła swoje nowe wyłączniki w duży i jasny wskaźnik oraz skonfigurowała aktuatory tak, aby świeciły, umożliwiając pracownikom szybką identyfikację otwartych drzwi. Pozwoli to na skrócenie czasu przestoju maszyn i poprawę wydajności pracy.

Cechy wyłączników serii SG-P

  • Zapobiegają celowemu wyłączaniu blokad
  • Duże i jasne wskaźniki informują o stanie otwarcia/zamknięcia drzwi całegourządzenia
  • Struktura master-slave oszczędza okablowanie, umożliwiając połączenie szeregowe do trzydziestu jednostek

Zapobieganie celowemu wyłączeniu blokad

Podczas konserwacji w zakładach produkcyjnych celowe wyłączanie blokad podczas otwierania drzwi urządzeń bywa główną przyczyną wypadków – istnieje bowiem ryzyko, że w tym czasie inna osoba obsługuje maszynę, nie zauważając pracownika serwisowego. Nowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy Panasonic zapobiegają celowemu wyłączeniu blokady poprzez zastosowanie systemu RFID (system do odczytywania i zapisywania informacji o poszczególnych elementach wykonawczych przy użyciu krótkich fal radiowych), który wykrywa tylko aktuator sparowany z wyłącznikiem. Jego zgodność z kodowanymi poziomami określonymi w normie ISO 14119 (ogólne wymagania dotyczące projektowania i doboru urządzeń blokujących związanych z osłonami bezpieczeństwa maszyn) zwiększa bezpieczeństwo załogi. Parowanie odbywa się w trzech prostych krokach, przy podłączeniu inicjującym.

 
Fot. 1 Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa serii SG-P

Duże i jasne wskaźniki informują o stanie otwarcia/zamknięcia drzwi urządzenia

Nowo opracowane wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa wyposażono w duży i jasny wskaźnik, a mimo to pozostają na tyle kompaktowe, że można je zamontować na profilu aluminiowym, od rozmiaru 30 mm. Otwarte drzwi są sygnalizowane jasnym czerwonym światłem, podczas gdy inne drzwi połączone z otwartymi drzwiami – zielonym migającym światłem, wskazującym na ich niebezpieczny stan.

Konwencjonalne wyłączniki z małym wskaźnikiem, montowane po wewnętrznej stronie, nie byłyby łatwo zauważane z daleka, co utrudniałoby pracownikom identyfikację otwartych drzwi. Jednak aktuator łączników Panasonic skonfigurowano tak, aby również świecił, umożliwiając sprawdzenie stanu wyłącznika nawet z zewnątrz, a w konsekwencji – szybką identyfikację otwartych drzwi. Skraca to czas przestoju maszyny i zwiększa jej wydajność.

 
Fot. 2 Wskaźniki informują o stanie otwarcia/zamknięcia drzwi

Struktura Master-Slave oszczędza okablowanie, umożliwiając szeregowe połączenie do 30 jednostek

Do jednego standardowego przełącznika, który pełni funkcję urządzenia nadrzędnego, można podłączyć do dwudziestu dziewięciu wyłączników podrzędnych. Tak szeregowo połączone trzydzieści jednostek ma tylko jedno wyjście OSSD1/OSSD2, co eliminuje potrzebę dodatkowego kablowania i używania w maszynie rozbudowanego przekaźnika bezpieczeństwa.

Opisane łączniki stanowią kolejne uzupełnienie oferty Panasonic Industry z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Dołączają do zacnego grona pozostałych technicznych środków bezpieczeństwa takich jak kilka serii kurtyn, łączników mechanicznych, przycisków zezwolenia, czujników wycieku czy spinających wszystko ze sobą bezpiecznych modułów przekaźnikowych i programowalnych.


Panasonic Industry Poland Sp. z o.o.
industry.panasonic.eu
info.pewpl@eu.panasonic.com
tel. 42 230 96 33