Przeciwwybuchowe ognioszczelne silniki w klasie sprawności IE3

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Celma Indukta S.A., należąca do Grupy Cantoni, to wieloletni producent szerokiej gamy trójfazowych silników elektrycznych, w tym modeli o konstrukcji przeciwwybuchowej, przeznaczonych dla przemysłu górniczego i chemicznego. Dla tej drugiej branży powstała właśnie seria (E)cSTe(b), składająca się z silników ognioszczelnych Ex db, z zakresu wielkości mechanicznej 90…315, w klasie sprawności IE3.

Przeciwwybuchowe ognioszczelne silniki w klasie sprawności IE3

Jeszcze do połowy roku 2021 wymagania odnośnie do minimalnego poziomu sprawności silników wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej nie dotyczyły konstrukcji przeciwwybuchowych. Jedynym obligatoryjnym aspektem dla ich konstruktorów było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników w strefie zagrożonej wybuchem.

Zmiany w powyższym zakresie – i to bez mała rewolucyjne – wprowadziło dopiero nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2019/1781 & 2021/341. Od 1 lipca 2021 r. silniki przeciwwybuchowe muszą spełniać wymagania dla klasy sprawności IE3. Wyjątkiem są jedynie silniki górnicze, przeznaczone do eksploatacji w podziemiach kopalń oraz silniki budowy wzmocnionej (Ex eb).

Na wyzwanie związane z tym nowym porządkiem legislacyjnym odpowiedziała firma Celma Indukta S. A. Mogła wykorzystać w tym celu własny bogaty dorobek inżynierski i konstruktorski. Pierwsze silniki jej autorstwa, przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem, zostały przecież wprowadzone do użytku jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, a więc ponad siedem dekad temu. Uwzględniając tak imponujące doświadczenie w produkcji silników Ex – a także biorąc pod uwagę nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności, wynikające ze wspomnianego unijnego rozporządzenia, zaprojektowano od podstaw, po czym zaatestowano, nową serię silników ognioszczelnych Ex db (typu (E)cSTe(b). Tworzące ją modele dotyczą zakresu wielkości mechanicznej 90…315, są przeznaczone dla przemysłu chemicznego i należą do klasy sprawności IE3.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

Cantoni Motor S.A., motor@cantonigroup.com, tel. 33 813 87 00, lub o wizytę pod adresem: https://www.cantonigroup.com/pl/page/aktualnosci . Na naszej stronie dostępny jest również nowy katalog silników ATEX Flameproof motors: https://www.cantonigroup.com/pl/page/do-pobrania-katalogi-silnikow

Wchodzące w jej skład silniki oferowane są w zakresie mocy do 200 kW. Przeznaczono je do napędu urządzeń instalowanych w pomieszczeniach i przestrzeniach strefy 1 lub 2, w których mogą powstać mieszaniny wybuchowe palnych gazów i par cieczy z powietrzem zaliczane do grupy IIC (z uwzględnieniem również wymagań dla grup IIA oraz IIB).

Seria (E)cSTe(b) zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa – wg najnowszej Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) tworzące ją silniki są urządzeniami kategorii 2G. Spełniają też wymagania najnowszych edycji norm PN-EN 60034-1, PN-EN 60079-0, PN-EN 60079-1 oraz PN-EN 60079-7.

Konstruując silniki serii (E)cSTe-(b), nie tylko konfrontowano się z najnowszymi światowymi trendami w zakresie silników przeciwwybuchowych, ale też uwzględniano sugestie klientów, zgłaszane do poprzednio wytwarzanej serii – EcSg(b).

Wśród istotnych cech serii (E) cSTe(b) znajdują się takie rozwiązania, jak:

  • bezstykowe uszczelnienia węzłów łożyskowych dla zakresu wielkości mechanicznych 160…315;
  • unowocześnione węzły łożyskowe dla zapewnienia wysokiej żywotności łożysk;
  • połączenia śrubowe tarcz łożyskowych z kadłubem;
  • możliwe wykonanie z oddzielną skrzynką pomocniczą do podłączenia wyposażenia dodatkowego (np. czujniki temperatury, grzałki itd.);
  • zoptymalizowany układ chłodzenia, pozwalający na ograniczenie temperatur uzwojenia i łożysk, a tym samym zwiększenie zakresu MTTF (średniego czasu do wystąpienia uszkodzenia);
  • szerokie spektrum wyposażenia dodatkowego (niezależne chłodzenie, enkoder, hamulec itd.) oraz odmian wykonań (do zasilania z przemiennika częstotliwości, dla niskich temperatur, dla środowisk pyłowych, ze specjalnym uszczelnieniem wału dla pracy wałkiem w górę bez zadaszenia itd.);
  • możliwość przełączenia Y/Δ wewnątrz skrzynki zaciskowej.

 

Cantoni Group
www.cantonigroup.com/pl