Zobacz wszystkie

Kategorie

CDM – system serwisowy w zakresie techniki napędowej SEW-EURODRIVE

W celu zapewnienia pełnej dostępności maszyn oraz urządzeń zarządzanie konserwacją CDM (Complete Drive Management), SEW-EURODRIVE oferuje Państwu obszerną paletę indywidualnych usług.

Nowoczesna konserwacja zyskuje coraz większe znaczenie, w szczególności w zakresie LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of Ownership) oraz TPM (Total Productive Maintenance). Dotyczy to w szczególności powiązanych procesów produkcyjnych, które wymagają znacznych inwestycji i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem udziału majątku trwałego w majątku całkowitym.

W celu zapewnienia pełnej dostępności maszyn oraz urządzeń zarządzanie konserwacją CDM (Complete Drive Management), SEW-EURODRIVE oferuje Państwu obszerną paletę indywidualnych usług. W ten sposób zapewnią sobie Państwo możliwie najlepszą ochronę przed kosztownymi awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn.

CDM pozwala SEW-EURODRIVE na ewidencjonowanie wszystkich zainstalowanych i będących na stanie u Klienta komponentów techniki napędowej. Oznacza to monitoring całej techniki napędowej pod kątem optymalizacji magazynowania i stosowanych wariantów, przestrzegania wynikających z przepisów wytycznych (np. modyfikacje normatywne) oraz potwierdzenia dostępności w przeciągu kilku godzin.

Modularna budowa CDM daje możliwość swobodnego dobierania różnych pakietów usług. CDM można wdrożyć w sposób bezpośredni, korzystając z pakietu usług CDM lub progresywnie za pomocą CDM standard oraz wtórnej aktualizacji.

Korzyści ze stosowania CDM

Szybkie wsparcie i zalecenia dot. postępowania w razie awarii komponentów techniki napędowej:

  • Dostarczenie komponentów zamiennych w przeciągu kilku godzin
  • Transparentność i szybka identyfikacja zainstalowanych i będących na stanie komponentów techniki napędowej

Identyfikacja zainstalowanych elementów:

  • Uporządkowana ewidencja techniczna systemu pod kątem zainstalowanych komponentów techniki napędowe
  • Transparentność w odniesieniu do nadanych numerów materiałowych, wyposażenia oraz ich przyporządkowania do zastosowanej techniki napędowej w miejscu użytkowania

 

Koncepcja optymalnego magazynowania oparta na zainstalowanych elementach:

  • Transparentność w odniesieniu do zabudowanych i będących na stanie komponentów techniki napędowej
  • Zatowarowanie nowego lub istniejącego magazynu z uwzględnieniem potrzeb Klienta
  • Optymalizacja zarządzania magazynem w odniesieniu do strategii konserwacji
  • Zmniejszenie lub optymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych

Zapytania ofertowe
CDM – system serwisowy w zakresie techniki napędowej SEW-EURODRIVE
Zapytaj o produkt