Zobacz wszystkie

Kategorie

System dynamicznej korekty pola ochronnego do ochrony stacji przeładunkowych

Do ochrony dostępu do obszaru przeładunku między pojazdami AGV i komórką robota często wykorzystywane są kurtyny świetlne. Mają one jednak pewne ograniczenia. Na przykład, nie można za ich pomocą automatycznie monitorować obecności osób w obszarze przeładunku. Aby utrzymać ludzi z dala od strefy zagrożenia, wymagane są dalsze zabezpieczenia, np. w postaci ogrodzeń i barier. Lepszym rozwiązaniem jest tu w pełni zautomatyzowany, bezpieczny transfer bez barier fizycznych.

System zabezpieczania stacji przeładunkowych AGV, opracowany przez firmę Leuze, gwarantuje zatrzymanie niebezpiecznego ruchu w komórce robota oraz zapewnia dynamiczną korektę pól ochronnych wokół pojazdów AGV, eliminując konieczność stosowania tradycyjnych barier i ogrodzeń.

Do zabezpieczenia całego obszaru stacji przeładunkowej, firma Leuze stosuje laserowe skanery bezpieczeństwa, wykrywające wejście oraz obecność osób. W razie zaistnienia takiej sytuacji, system generuje sygnał zatrzymania. W zachodzącym równolegle procesie w monitorowanej strefie nieustannie kontrolowana jest pozycja pojazdu AGV. Oprogramowanie bezpieczeństwa maskuje kontury pojazdu, aby w strefie chronionej nie wyzwalał on sygnału zatrzymania. W ten sposób pole ochronne jest dynamicznie korygowane wokół poruszającego się pojazdu. To dlatego skanery laserowe stopniowo przełączają wstępnie skonfigurowane pola ochronne. Umożliwia to pojazdowi AGV, który jest "otoczony" polami ochronnymi, automatyczne wjechanie do stacji, przeniesienie materiału do miejsca przeładunku, a następnie ponowny wyjazd ze stacji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że całe otoczenie przez cały czas znajduje się w polu ochronnym, mając zapewnioną kompleksową ochronę. Co do zasady, tylko AGV o konturach zdefiniowanych wcześniej w systemie może znaleźć się w polu ochronnym. W celu wykrycia prób manipulacji lub niewspółosiowości skanera, Leuze wykorzystuje poziomicę wbudowaną w urządzenie oraz dodatkowe zewnętrzne kontury referencyjne.

System bezpieczeństwa Leuze wymaga zaledwie kilku komponentów, w tym dwóch laserowych skanerów bezpieczeństwa RSL 400. Dzięki dużemu zasięgowi działania do 8,25 m, są one w stanie monitorować nawet duże obszary. Uzupełnieniem jest oprogramowanie bezpieczeństwa Leuze oraz system sterowania Siemens SIMATIC S7.

System firmy Leuze spełnia wymogi bezpieczeństwa na poziomie PL d, zgodnie z ISO 13849-1 oraz SILCL 2, zgodnie z normą IEC 62061, co oznacza minimalne ryzyku wypadków.

Zapytania ofertowe
System dynamicznej korekty pola ochronnego do ochrony stacji przeładunkowych
Zapytaj o produkt