Zobacz wszystkie

Kategorie

Przewody do transmisji danych do zastosowań w aplikacjach w ruchu

Firma igus oferuje nowe przewody komunikacyjne z modułami inteligentnego monitorowania do montażu w e-prowadnikach. System CF.D wykrywa możliwe problemy z instalacją, co umożliwia zapobieganie nieplanowanym stratom produkcyjnym.

System składa się z dwóch jednostek, które są zintegrowane na początku i na końcu ruchomego przewodu. Jednostka analizująca jest zazwyczaj umieszczana w szafie rozdzielczej po stronie końca stałego, a moduł odpowiedzi w skrzynce rozdzielczej po stronie końca ruchomego. Między nimi przesyłane są specjalne pakiety danych do celów pomiarowych, zaś jakość przewodu jest stale oceniana za pomocą rosnącej liczby zagubionych lub uszkodzonych pakietów. Jeśli zostanie przekroczona wstępnie zdefiniowana wartość, odbiorca zostanie powiadomiony za pomocą żółtej diody LED i przełączenia kontaktu. Ten próg alarmowy można również sprawdzić za pośrednictwem podłączonej sieci komunikacyjnej. Przekroczenie drugiego progu alarmowego sygnalizowane jest przez czerwoną diodę LED i wskazuje awarię systemu transmisji, dzięki czemu błąd można szybko zlokalizować, patrząc na szafę rozdzielczą.

Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Przewody do transmisji danych do zastosowań w aplikacjach w ruchu
Firma: igus Sp. z o.o.
Kategoria: Kable i przewody przemysłowe
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).