Zobacz wszystkie

Kategorie

Przewody do transmisji danych do zastosowań w aplikacjach w ruchu

Firma igus oferuje nowe przewody komunikacyjne z modułami inteligentnego monitorowania do montażu w e-prowadnikach. System CF.D wykrywa możliwe problemy z instalacją, co umożliwia zapobieganie nieplanowanym stratom produkcyjnym.

System składa się z dwóch jednostek, które są zintegrowane na początku i na końcu ruchomego przewodu. Jednostka analizująca jest zazwyczaj umieszczana w szafie rozdzielczej po stronie końca stałego, a moduł odpowiedzi w skrzynce rozdzielczej po stronie końca ruchomego. Między nimi przesyłane są specjalne pakiety danych do celów pomiarowych, zaś jakość przewodu jest stale oceniana za pomocą rosnącej liczby zagubionych lub uszkodzonych pakietów. Jeśli zostanie przekroczona wstępnie zdefiniowana wartość, odbiorca zostanie powiadomiony za pomocą żółtej diody LED i przełączenia kontaktu. Ten próg alarmowy można również sprawdzić za pośrednictwem podłączonej sieci komunikacyjnej. Przekroczenie drugiego progu alarmowego sygnalizowane jest przez czerwoną diodę LED i wskazuje awarię systemu transmisji, dzięki czemu błąd można szybko zlokalizować, patrząc na szafę rozdzielczą.

Zapytania ofertowe
Przewody do transmisji danych do zastosowań w aplikacjach w ruchu
Zapytaj o produkt