Zobacz wszystkie

Kategorie

Ognioodporne kable światłowodowe

Produkt firmy:

TECHNOKABEL S.A.

Technokabel oferuje certyfikowane kable światłowodowe FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 cechujące się ognioodpornością, co zostało poświadczone przez krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Certyfikat 063-UWB-025 i świadectwo Dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 3990/2020, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej PIB.

 
Przekrój kabla

Kable zapewniają transmisję sygnałów przez 120 minut w temperaturze ponad 800°C. Są one odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych). Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.