Zobacz wszystkie

Kategorie

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa odporna na wyładowania łukowe i płomienie

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa EP21AC firmy Master Bond została zaprojektowana do zastosowań, w których wymagana jest ogniotrwała konstrukcja i odporność na wyładowania łukowe. W przeprowadzonych testach UL746A High Amp Arc Ignition wytrzymała ponad 150 wyładowań bez zapłonu, uzyskując stopień bezpieczeństwa PLC (Performance Level Category) w najwyższej klasie 0. W zakresie odporności na płomienie spełnia wymogi normy UL94HB. Ponadto, charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną (wydłużenie 10...20%) i odpornością na naprężenia termomechaniczne. Jest bardzo dobrym izolatorem elektrycznym o rezystywności objętościowej większej niż 1014 Ω-cm i stałej dielektrycznej 4,7 @ 24°C. Zapewnia wytrzymałość na rozciąganie 5000...6000 psi. Może pracować w temperaturze otoczenia od -60 do +90°C.

Dwuskładnikowa żywica EP21AC charakteryzuje się wygodnym w użyciu stosunkiem wagowym składników (1:1). Utwardza ​​się w temperaturze pokojowej, przy czym proces ten można przyspieszyć w wyższej temperaturze. Dobrze wiąże się z różnymi rodzajami podłoży, w tym z metalami, ceramiką, kompozytami oraz wieloma tworzywami sztucznymi i gumami.