Zobacz wszystkie

Kategorie

Regulator mikroprocesorowy RM-20

Produkt firmy:

Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Pozostałe

Regulator mikroprocesorowy RM-20 jest uniwersalnym jednoobwodowym regulatorem PID, realizuje regulację stałowartościową. Przeznaczony jest do automatyzacji procesów technologicznych w energetyce, ciepłownictwie, hutnictwie, przemyśle maszynowym, chemicznym i innym.

Regulator umieszczany jest w obudowie z tworzywa sztucznego jako urządzenie aparatowe, wyposażone z tyłu w złącze obiektowe typu CANNON do przyłączenia sygnałów obiektowych i zasilania. Na płycie czołowej pod estetyczną folią znajdują się 4 przyciski do obsługi regulatora, pięciocyfrowy wyświetlacz LED o wysokości cyfry 7,4mm, dziewięciopunktowa linijka diodowa do pokazywania wartości uchybu, miejsce do wsunięcia opisu miana wielkości fizycznej. Regulator RM-20 jest produkowany w dwóch wersjach : • RM-20-00 z wyjściem krokowym - posiada 2 wejścia analogowe 4 - 20mA, 2 wejścia binarne do odczytu stanu krańcówek, 2 wyjścia binarne do sterowania na „zamyka” i „otwiera”, 1 wyjście alarmowe ALM.PV do sygnalizacji przekroczenia zadanego zakresu wielkości procesowej. • RM-20-10 z wyjściem ciągłym - posiada 2 wejścia analogowe, 1 wyjście analogowe, 1 wyjście alarmowe ALM.PV Wszystkie wejścia i wyjścia w obu wersjach posiadają separacje galwaniczną.