Zobacz wszystkie

Kategorie

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa CEM zgodne z EN 1088

Produkt firmy:

Eltron

Kategoria produktu: Pozostałe

Firma Euchner rozszerzyła gamę oferowanych bezkontaktowych wyłączników bezpieczeństwa CEM z elektromagnesem. Zawierają one układ monitorowania stanu elektromagnesu, dzięki czemu wyłącznik może służyć jako zabezpieczenie blokujące z monitoringiem blokady. Urządzenie z systemem CEM może być stosowane w układach zgodnych z 4 klasą bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej siły przylegania wbudowany układ elektroniczny przerywa przekazywanie danych między urządzeniem wykonawczym wyłącznika CEM a głowicą czytającą, zaś wyjścia bezpieczeństwa jednostki oceniającej CES natychmiast rozłączają się.

Siła przylegania elektromagnesu w głowicy czytającej wyłącznika CEM w połączeniu z jego aktuatorem utrzymuje zabezpieczenie w pozycji zamkniętej aż do momentu, gdy urządzenie powodujące zagrożenie zatrzyma się. Zależnie od wersji wyłącznika siła przylegania występująca między głowicą czytającą i aktuatorem wynosi 500 lub 1000 N. Nawet gdyby użytkownik przyłożył bardzo dużą siłę, urządzenie i tak skutecznie uniemożliwi otwarcie zabezpieczenia.

Do zewnętrznej jednostki oceniającej można podłączyć za pomocą wtyków M8 do 4 głowic czytających CEM. Zarówno pod względem połączeń, jak i wymiarów montażowych wersje wyłączników bezpieczeństwa z funkcjonalnością oraz bez funkcjonalności monitoringu elektromagnesu są identyczne.

Jeśli blokada elektromagnetyczna zostanie wyłączona, głowica czytająca zostaje całkowicie rozmagnesowana. Efekt ten uzyskuje się przez wielokrotne zmiany polaryzacji. Przy instalacji w pozycji pionowej cecha ta daje pewność, że nawet bardzo niewielkie opiłki metalu odczepią się od powierzchni wyłącznika CEM. Dzięki temu można go stosować również w maszynach obróbki metalowej.

tel. 071 343 97 55, http://www.eltron.pl