Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowa wersja oprogramowania raportującego zenon Analyzer

COPA-DATA oferuję nową wersję oprogramowania do raportowania - zenon Analyzer 2.10. Umożliwia ono analizę bieżących i historycznych danych dotyczących produkcji i zużycia energii oraz przedstawianie wyników w postaci raportów graficznych. W nowej wersji programu położono przede wszystkim nacisk na dwa zagadnienia - łatwiejszą integrację z pracującymi w zakładzie systemami oraz możliwość monitorowania zużycia energii zgodnie z normą ISO 50001.

zenon Analyzer może być używany jako niezależna, swobodnie konfigurowalna aplikacja albo jako jeden z modułów oprogramowania HMI/SCADA zenon. W obydwu przypadkach można go w prosty sposób zintegrować z zainstalowanymi już w zakładzie urządzeniami oraz systemami IT.

Dzięki funkcji "archive emulation" tworzone są niezależne od aplikacji SCADA archiwa zenon Analyzer, które dostarczają dane do oprogramowania raportującego, zwiększając szybkość przetwarzania danych. Zapewnia to również dodatkową korzyść w procesach prowadzonych zgodnie z procedurami walidacji, które są wymagane w różnych branżach - głównie w przemyśle farmaceutycznym.

Omawiane oprogramowanie ma szereg ulepszonych szablonów do tworzenia raportów. Na przykład dotychczasowa biblioteka raportów została zaktualizowana o szablony pozwalające na zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001, uwzględniając wytyczne określone w normie. Obejmują one zakres od trendów i trendów względnych, przez podział kosztów, aż po agregację archiwów. Uwzględniono również istotne wskaźniki wydajności energetycznej (EnPIs), które pomagają w sporządzaniu raportów energetycznych niezbędnych do celów certyfikacji ISO 50001.

W nowej wersji zenon Analyzer umożliwia również wykonywanie analiz z użyciem niestandardowych formuł. Dzięki temu w razie potrzeby można dodać swoje formuły za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" z listy zdefiniowanych: utworzonych bloków formuł, zmiennych i parametrów, a następnie dostosować je do własnych wymagań.


Zapytania ofertowe
Nowa wersja oprogramowania raportującego zenon Analyzer
Zapytaj o produkt