Zobacz wszystkie

Kategorie

System zarządzania danymi energetycznymi

Przedsiębiorstwa produkcyjne nieustannie stają przed wyzwaniem oszczędzania zasobów i ciągłej optymalizacji budżetu przeznaczonego na wydatki na energię. Firma COPA-DATA oferuje zenon Energy Data Management System - pakiet rozwiązań do zarządzania danymi energetycznymi, związanymi zarówno energią, elektryczną, jak też wodą, parą i sprężonym powietrzem, który wspiera firmy we wdrażaniu systemów zarządzania zasobami produkcyjnymi.

zenon Energy Data Management System może być łatwo zintegrowany z istniejącą infrastrukturą i umożliwia scentralizowane odczytywanie, gromadzenie, a także przetwarzanie dużych ilości danych z różnych źródeł. Umożliwia on też scalanie aktualnych danych z tymi już zgromadzonymi w poprzednim systemie, które pochodzą z różnorodnej infrastruktury i z rozproszonych instalacji produkcyjnych.

Oprogramowanie zapewnia atrakcyjne graficznie raporty, jak na przykład: trendy czasowe, skumulowane dane archiwalne, trend w odniesieniu do grupy urządzeń, dystrybucję kosztów w funkcji czasu lub innych zmiennych dla grup wyposażenia, analizę wskaźników wydajności. Zapewnia ono również szczegółowy wgląd w informacje dotyczące zużycia energii.

System zenon Energy Data Management System spełnia wymogi ISO 50001 i umożliwia użytkownikom uzyskiwanie stosownych certyfikatów. Jest on szczególnie polecany przedsiębiorstwom produkcyjnym mającym duże nakłady energetyczne, które chcą zmniejszać zużycie energii, a tym samym obniżać koszty wytwarzania.


Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
System zarządzania danymi energetycznymi
Firma: COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
Kategoria: Pozostałe
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).