Zobacz wszystkie

Kategorie

System zarządzania danymi energetycznymi

Przedsiębiorstwa produkcyjne nieustannie stają przed wyzwaniem oszczędzania zasobów i ciągłej optymalizacji budżetu przeznaczonego na wydatki na energię. Firma COPA-DATA oferuje zenon Energy Data Management System - pakiet rozwiązań do zarządzania danymi energetycznymi, związanymi zarówno energią, elektryczną, jak też wodą, parą i sprężonym powietrzem, który wspiera firmy we wdrażaniu systemów zarządzania zasobami produkcyjnymi.

zenon Energy Data Management System może być łatwo zintegrowany z istniejącą infrastrukturą i umożliwia scentralizowane odczytywanie, gromadzenie, a także przetwarzanie dużych ilości danych z różnych źródeł. Umożliwia on też scalanie aktualnych danych z tymi już zgromadzonymi w poprzednim systemie, które pochodzą z różnorodnej infrastruktury i z rozproszonych instalacji produkcyjnych.

Oprogramowanie zapewnia atrakcyjne graficznie raporty, jak na przykład: trendy czasowe, skumulowane dane archiwalne, trend w odniesieniu do grupy urządzeń, dystrybucję kosztów w funkcji czasu lub innych zmiennych dla grup wyposażenia, analizę wskaźników wydajności. Zapewnia ono również szczegółowy wgląd w informacje dotyczące zużycia energii.

System zenon Energy Data Management System spełnia wymogi ISO 50001 i umożliwia użytkownikom uzyskiwanie stosownych certyfikatów. Jest on szczególnie polecany przedsiębiorstwom produkcyjnym mającym duże nakłady energetyczne, które chcą zmniejszać zużycie energii, a tym samym obniżać koszty wytwarzania.


Zapytania ofertowe
System zarządzania danymi energetycznymi
Zapytaj o produkt