Zobacz wszystkie

Kategorie

zenon 7.50 - ergonomiczna inżynieria w najnowszej wersji oprogramowania do automatyzacji

Firma COPA-DATA przeprowadza corocznie kompleksową aktualizację swoich produktów i właśnie wprowadziła na rynek oprogramowanie: zenon 7.50.

Najważniejsze cechy nowej wersji oprogramowania zenon:

Style
Nowe style oprogramowania zenon zapewniają spójny wygląd i charakter projektów wizualizacyjnych. Łączą one w sobie cechy graficzne elementów ekranu, jak również określają takie parametry, jak grubość linii, rozmiar, kolor itp. wymaganych elementów.

Style centralnie zapisywane w ramach projektu globalnego mogą zostać następnie wykorzystane w innych elementach. W ten sposób uzyskujemy spójność danego projektu, między projektami a także w przypadku pracy wielu użytkowników nad jednym projektem

Moduł Message Control: technologia Voice over IP i aplikacja Notifier App
Zintegrowanie technologii voice over IP z modułem Message Control oprogramowania zenon to najnowsze rozwiązania technologiczne wykorzystywane do przekazywania wiadomości. Odpowiednie osoby są dzięki nim szybko i niezawodnie są informowane o zmianach wprowadzonych do operacji.

Ponadto moduł wzbogacono o aplikację Notifier App, dostępną obecnie jako aplikacja systemu Android w Google Play store. Aplikacja wykrywa alarmy wysłane przez Message Control w formie wiadomości SMS. Posiada interfejs graficzny umożliwiający łatwe potwierdzenie alarmów na smartfonie. Dzięki niej użytkownicy mogą szybko i łatwo reagować na alarmy niezależnie od tego, gdzie się znajdują, a także mogą inicjować niezbędne działania.

Batch Control: eksport i import XML
Receptury modułu Batch Control mogą być teraz łatwo przenoszone między projektami poprzez zastosowanie eksportu/importu XML lub edytowane za pomocą zewnętrznych narzędzi. Ponadto w Edytorze zenon eksport i import XML dostępny jest dla tzw. unit (jednostek) oraz phases (faz). Funkcje te wpisują się w założenia zautomatyzowanej inżynierii i gwarantują znaczną oszczędność czasu i środków pieniężnych.

Command input z wykorzystaniem Command Sequencer
Command Sequencer to nowy moduł zintegrowany specjalnie sektora energetycznego. Zwiększa on produktywność poprzez znaczne uproszczenie konfiguracji i tworzenia sekwencji poleceń. Operatorzy mają dzięki niemu możliwość samodzielnego kompilowania, testowania i stosowania sekwencji poleceń, a wszystkie te działania odbywają się intuicyjnie i bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu programowania.

To samo tyczy się zmian i sekwencji poleceń. Konfiguracja projektu odbywa się w edytorze graficznym w Runtime poprzez wybór i łączenie indywidualnych kroków lub poprzez uczenie (Teaching). Dzięki tej funkcji operator może nauczyć system niektórych sekwencji poleceń. W tym celu przechodzi bezpośrednio przez operacje przełączania na schemacie sieci jednoliniowym (tzw. Single-line diagram), a edytor sekwensera poleceń Command Sequence Editor niezależnie rejestruje operacje przełączania.

Zaletą tej procedury jest nie tylko łatwość zastosowania, ale także fakt, że już od pierwszego etapu konfiguracji unika się potencjalnych błędów. Wszelkie operacje podlegają funkcji zarządzania użytkownikami oprogramowania zenon. Funkcja ta określa, kto może tworzyć, obsługiwać lub zmieniać sekwencje poleceń, a także przedstawia, jak operacje te są przeprowadzane, zapewniając tym samym wysokie standardy bezpieczeństwa.

HTML Web Engine
Dzięki zastosowaniu w oprogramowaniu zenon technologii HTML Web Engine, możliwe jest wyświetlenie interfejsu systemu z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej. W ten sposób firma COPA-DATA oferuje także możliwość korzystania z oprogramowania zenon na urządzeniach mobilnych.

Jednorazowa konfiguracja ekranu w Edytorze zenon wystarczy, by wykorzystać go bezpośrednio jako ekran HTML 5. Dla projektów opartych na HTML Web Engine wymagane jest wyłącznie jedno centralne narzędzie inżynieryjne, a mianowicie Edytor zenon.

S7 TIA driver
Firma COPA-DATA stworzyła dla oprogramowania zenon natywny driver S7 TIA umożliwiający bezpośrednią komunikację z oprogramowaniem Siemens Totally Integrated Automation (TIA) portal. W ten sposób COPA-DATA stała się pierwszą firmą, której oprogramowanie służące do automatyzacji procesów przemysłowych może bezpośrednio korzystać z komunikacji sterowników Siemens, włączając w to zoptymalizowany dostęp do modułów dla serii SIMATIC S7-1200 i SIMATIC S7-1500. Zmienne z projektów bazujących na TIA mogą być teraz używane w projektach zenon - jedynym wymaganiem dla tej funkcji jest plik projektu TIA dostarczający informacje konfiguracyjne dla zenon.

Przegląd pozostałych nowych funkcji:

zenon 7.50

  • Certyfikat IEC 61850 Edycja 2
  • Wsparcie protokołu równoległej redundancji sieciowej PRP (Parallel Redundancy Protocol) zgodnie z IEC 62349-3
  • Ulepszony interfejs narzędzia harmonogramowania Scheduler
  • Zwiększona wydajność, w szczególności przy dużych projektach angażujących wielu użytkowników oraz złożonych listach zmiennych
  • Większa funkcjonalność
  • Dokładniejsze prognozy dla zarządzania obciążeniem
  • Ulepszenia administracji punktu pomiarowego
  • Kompatybilność z nową wersją zenon Logic (9)
  • Ulepszenia silnika HTML web engine
  • Ulepszone sterowniki: KUKA, Codesys 3S, AllenDF1, DNP3

Zapytania ofertowe
zenon 7.50 - ergonomiczna inżynieria w najnowszej wersji oprogramowania do automatyzacji
Zapytaj o produkt