Zobacz wszystkie

Kategorie

Aktualizacja oprogramowania mostków sieciowych

HMS Networks wprowadził aktualizację Service Pack 2 dla swoich produktów z serii Ixxat CAN@net NT i CANbridge NT (mostki zapewniają lokalną i zdalną komunikację w sieciach CAN). CANbridge NT umożliwia współpracę z maksymalnie czterema sieciami CAN i CAN-FD, realizując reguły translacji i filtrowanie ruchu sieciowego. Z kolei wszystkie mostki CAN@net NT zawierają zaś dodatkowy interfejs Ethernet, pozwalający na realizację sieci o dużym stopniu rozproszenia.

W Service Pack 2 wprowadzono mechanizm Action Rules pozwalający na swobodne definiowanie i wykonywanie zdarzeń we wszystkich mostkach. W aktualizacji wdrożono też mechanizm dwukierunkowej transmisji wiadomości MQTT. Oprócz transmisji np. alarmów i informacji statusu do urządzeń mobilnych, wiadomości mogą być teraz odbierane z chmury w celu wstępnego przetwarzania na podstawie skryptu LUA, sprawdzania wiarygodności i przesyłania do magistrali CAN.

HMS oferuje również nowy mostek sieciowy CAN@net NT 100 zawierający 9-pinowe złącze do sieci CAN/CAN-FD, które zastępuje terminale śrubowe występujące w modelach CAN@net NT 200 i 420. CAN@net NT 100 jest bezpośrednim następcą starszego modelu CAN@net II.