Zobacz wszystkie

Kategorie

Bramki dostępowe do zastosowań w taborze kolejowym

Chociaż bramki dostępowe są zwykle używane do łączenia różnych sieci i protokołów, w środowiskach kolejowych mogą umożliwić realizację wielousługowej platformy komunikacyjnej. Bramki D517 i D532 firmy duagon AG są przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych, typowych dla taboru kolejowego, a producent gwarantuje ich co najmniej 20-letnią dostępność. Pozwalają one na realizację wspólnej platformy komunikacyjnej pomiędzy współistniejącymi sieciami korzystającymi z różnych protokołów, wykorzystywanej do monitorowania i diagnostyki oraz modernizacji istniejących sieci komunikacyjnych pociągu. Uzyskały certyfikat EN 50155, określający wymagania w zakresie odporności na wibracje i ekstremalną temperaturę oraz dopuszczalnego poziomu emisji elektromagnetycznej.

Bramka D517 pozwala na realizację firewalla Ethernet-to-Ethernet, łączącego sieci użytkowe oraz te o krytycznym znaczeniu. Zawierają dwa interfejsy Ethernet z przemysłowymi złączami M12, port szeregowy oraz interfejs JTAG do debugowania i aktualizacji oprogramowania. Wbudowany firewall obejmuje funkcje konfigurowalnego filtru pakietów i mapowania IP. Większością ustawień można zarządzać za pomocą pliku konfiguracyjnego, przechowywanego w wewnętrznej pamięci flash. Po zintegrowaniu z usługami pokładowymi, bramka D517 znacznie zmniejsza ryzyko ataków za pośrednictwem sieci użytkowych, takich jak PIS/CCTV w infrastrukturze komunikacyjnej pociągu.

Drugi z nowych modeli, D532 to małogabarytowy, wielofunkcyjny moduł z interfejsami MVB, RS485, RS422, CAN i pętlą prądową. Wydajny, 32-bitowy mikroprocesor umożliwia korzystanie z różnych protokołów komunikacyjnych oraz obsługuje aplikacje użytkownika. Kombinację interfejsów fieldbus można skonfigurować zgodnie z wymaganiami aplikacji, dzięki czemu pojedynczy moduł może znaleźć szeroki zakres zastosowań, na przykład do łączenia kilku podsystemów z siecią MVB lub integracji czujników z interfejsami CAN/RS485. Interfejs MVB jest zgodny ze standardem TCN IEC 61375 i obsługuje urządzenia do klasy 4. Dodatkowo, dostępny jest interfejs wiersza poleceń i interfejs Ethernet do celów konserwacyjnych i diagnostycznych.