Zobacz wszystkie

Kategorie

OPC UA Gateway i inne nowości w oprogramowaniu Kepware

Firma Kepware (grupa PTC) dokonała niedawno znaczącej aktualizacji swojego oprogramowania KEPServerEX oraz ThingWorx Kepware Server do wersji 6.14. Największą nowością jest usługa o nazwie OPC UA Gateway, która umożliwia dowolnemu klientowi OPC UA dostęp do tagów z wielu różnych serwerów OPC UA (funkcjonalność serwera), jak również bezpieczną komunikację ze starszymi serwerami OPC UA, które ze względu na niski poziom zabezpieczeń należy odizolować (funkcjonalność klienta). Usługa dostępna jest w ramach licencji ThingWorx Kepware Server, a do jej konfiguracji wykorzystywana jest platforma Kepware+.

W ramach aktualizacji położono również duży nacisk na poprawę bezpieczeństwa. Wdrożono m.in. bibliotekę OpenSSL 3.0, zrezygnowano z certyfikatów TLS 1.0 i 1.1, a także zaimplementowano tzw. Secure Communication ze sterownikami PLC Siemens S7-1200 i S7-1500. Dodatkowo usprawniono plugin IoT Gateway (możliwość aktualizacji wartości po zmianie danych lub z zadanym interwałem czasowym po protokole REST), podniesiono wydajność drajwera UDD i wprowadzono ulepszenia w wielu innych drajwerach, m.in. DNP, Euromap63, Fanuc FOCAS, Modbus Ethernet, Torque Tool MID 140. Więcej o zmianach w artykule na łamach APA 9/2023 i na stronie www.automatykaB2B.pl.