Zobacz wszystkie

Kategorie

Ethernetowy rejestrator danych z wejściami analogowymi/cyfrowymi i wyjściami przekaźnikowymi

Kategoria produktu: Moduły we/wy

TCW220 to ethernetowy rejestrator danych z obsługą MODBUS TCP/IP, zawierający 2 wejścia analogowe 0...10 VDC o 10-bitowej rozdzielczości, 2 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia przekaźnikowe z kontaktami NO i NC. Dzięki wsparciu standardu 1-Wire, przyrząd umożliwia współpracę z maksymalnie 8 czujnikami 1-Wire firmy Teracom, m.in. do pomiaru tlenku węgla, prądu stałego/zmiennego, temperatury i wilgotności.

Wszystkie monitorowane parametry mogą być rejestrowane z określonym interwałem czasu oraz przy ustalonych wartościach progowych powodujących wygenerowanie alarmu. Pojemność wewnętrznej pamięci wystarcza do co najmniej 36-dniowej rejestracji danych z interwałem 1-minutowym.

Plik z danymi może być okresowo wgrywany na serwer z obsługą HTTP Post. Równocześnie, serwer może podawać informacje zwrotne (SNMP, HTTP, MODBUS TCP/IP itp.) do sterowania wyjściami przekaźnikowymi modułu. Mogą one być również aktywowane lokalnie.