Zobacz wszystkie

Kategorie

Wyspy zaworowe ze strefami bezpieczeństwa

Produkt firmy:

ASCO Numatics Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Moduły we/wy

Emerson wprowadził możliwość zintegrowania wielu stref bezpieczeństwa w pojedynczej wyspie zaworowej ASCO Numatics serii 503. Umożliwia ona utworzenie maksymalnie trzech niezależnych stref bezpieczeństwa elektro-pneumatycznego przy jednoczesnej obecności niezależnych sekcji bez zabezpieczeń na jednej wyspie Alternatywne rozwiązania umożliwiają odizolowanie wyłącznie jednej strefy na każdą wyspę.

Dzięki podejściu do bezpieczeństwa funkcjonalnego polegającym na podziale na strefy, projektanci mogą spełniać wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy ISO 13849-1, a jednocześnie ograniczać liczbę elementów i złożoności typowych dla istniejących obwodów bezpieczeństwa.

Dodatkowo, stosując wyspy zaworowe ASCO Numatics ze strefami bezpieczeństwa, operator nie musi wyłączać całej maszyny, zwalniając sprężone powietrze redundantnym zaworem bezpieczeństwa. Zamiast tego możliwe jest skonfigurowanie wyspy zaworowej do wyłączania ciśnienia pilotowego lub zasilania tylko tej grupy zaworów, które sterują ruchem maszyny w pobliżu operatora.