Zobacz wszystkie

Kategorie

Moduł Mini Wireless I/O do zdalnego monitorowania i włączania/wyłączania obciążeń

Kategoria produktu: Moduły we/wy Pomiary

Firma SignalFire Wireless Telemetry wprowadza do sprzedaży moduł Mini Wireless I/O pozwalający na tanią realizację bezprzewodowych systemów sterowania. Moduł ten zawiera antenę pozwalającą zapewnić zasięg transmisji do około 3,8 km w paśmie ISM 900 MHz, wejścia analogowe 0...5 VDC, dwa wejścia cyfrowe i dwa wyjścia przekaźnikowe SPST.

Może pracować w konfiguracji Point-to-Point I/O Mirroring z replikowaniem wejść cyfrowych współpracującego modułu przez połączenie bezprzewodowe oraz w konfiguracji standardowej, komunikując się z bramką dostępową SignalFire. Jego wyjścia przekaźnikowe mogą być zastosowane do kontroli siłowników, zaworów lub pomp, a wejścia cyfrowe np. do zliczania impulsów lub do współpracy z czujnikami z wyjściem on/off. Dodatkową elastyczność zapewnia wejście analogowe do monitorowania sygnału z nadajnika 1...5 VDC. Moduł Mini Wireless I/O jest przystosowany do montażu na szybie DIN, co w zestawieniu z małym poborem mocy pozwala na jego integrowanie w istniejących szafach sterowniczych. Pracuje z napięciem zasilania z szerokiego zakresu od 6 do 36 VDC. Jego zakres dopuszczalnych temperatur pracy wynosi od -40ºC do 65ºC.