Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowe moduły zdalnych wejść/wyjść z obsługą do 64 kanałów na jednym adresie IP

Kategoria produktu: Moduły we/wy Komunikacja

Nowe moduły zdalnych wejść/wyjść BusWorks NT2000 firmy Acromag zapewniają obsługę nawet do 64 analogowych lub dyskretnych linii I/O (z sygnałami analogowymi, cyfrowymi i temperaturowymi) na jednym adresie IP. Pojedynczy moduł 16-kanałowy zajmuje szerokość zaledwie 25 mm na szynie DIN i może być rozszerzony o maksymalnie 3 moduły zewnętrzne NTX. Do komunikacji z systemem pomiarowym przewidziano dwa porty Ethernet RJ-45. Monitorowanie i sterowanie kanałami I/O ułatwia wbudowany webserver z obsługą protokołu Modbus TCP/IP.

Moduły BusWorks NT2000 mogą być zasilane napięciem 9...32 VDC. Zostały przystosowane do pracy w zakresie temperatury otoczenia od -40 do +70°C. Są odporne na zewnętrzne zaburzenia elektromagnetyczne.

W ramach serii NT2000 dostępne są moduły główne NTE oraz rozszerzające NTX o 9 różnych konfiguracjach linii I/O. Modele analogowe mogą zawierać 8 wejść różnicowych lub 16 asymetrycznych do monitorowania sygnałów prądowych lub napięciowych. Modele cyfrowe zawierają 16 kanałów mogących pracować jako wejścia lub wyjścia o aktywnym niskim lub wysokim poziomie logicznym linii I/O. Dostępny jest też model z 6 wyjściami przekaźnikowymi oraz z wejściami miliwoltowymi, przystosowanymi do współpracy z termoparami i innymi rodzajami czujników temperatury.

Obecnie moduły I/O NTE obsługują komunikację Modbus TCP/IP, ale wkrótce zostaną rozszerzone o obsługę Ethernet/IP i Profinet. Wybór protokołu transmisji oraz innych parametrów sieciowych i operacji I/O odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Moduły pracują jako sieciowe urządzenia slave, ale oferują też komunikację Acromag i2o peer-to-peer, umożliwiającą przesyłanie danych między nimi bezpośrednio, bez urządzenia host.